Kategória Kritika–Esszé

Pálfalvi Lajos: A költő, a város és a krimi

(Marcin Świetlicki: Tizenegy. Plusz végtelen. Ford. Wolosz Vera. Prae Kiadó, 2022) Pálfalvi Lajos (Fotó forrása: wikipedia) Świetlicki olyan szorosan kötődik Krakkóhoz, mint Kavafisz Alexandriához, de persze egész másképp. Nem a város kulturális emlékezetének őrzője, aki a barbárokra vár, hanem egyike…

P. Szathmáry István: Konzervativizmus a sztyeppe szélén

(Pálfalvi Lajos: Írók a birodalmak között. Tanulmányok. Gondolat, 2021) P. Szathmáry István (Fotó forrása: valaszonline) Egy olyan, immár évtizedekben mérhető, ráadásul igen széles mederben hömpölygő műfordítói pálya, mint amilyen a polonista Pálfalvi Lajosé, határozott képet rajzol elénk a forrásnyelven született…

Deczki Sarolta: Four Women

(Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz. Magvető, 2022) Deczki Sarolta (Kép forrása: Facebook) Négy női sors, mint Nina Simone híres számában, a Four Womenben, mely éppúgy a nők kiszolgáltatottságáról szól, mint a regény, s éppolyan vázlatszerű formában. A kritikák rendre nagy…

Arató László: Épülés vagy hasadás

(Mesterházy Balázs: Penészes Isten. Kalligram, 2021) Arató László Térey János 2000-ben Paulusával újjáteremtett egy elavult műfajt, a verses regényt. Megnyitott egy bezártnak vélt kaput, amin azóta már többen is sikeresen kopogtattak. Persze a műfaj feltámasztása nem lehet puszta szerzői önkény…

Sulyok Valentina: Súly, ami könnyebbség

(Wirth Imre: Úgy járkálsz, mintha lenne otthon, Scolar, 2022) Sulyok Valentina Az emberi létünkből következő esetlenség felvállalása: idő és távolság kérdése talán. De hogy megnevezzük azokat a különféle okokat, amelyeknek kiszolgáltatottságunkat köszönhetjük: ehhez már olyanfajta bátorság szükséges, amely nem riad…

Bombitz Attila: Messziről, tárgyszerűen

(Györffy Miklós: Egy emigráns vallomásai. Kalligram, 2022) Bombitz Attila (Fotó: Kerekes Zoltán) Györffy Miklós regénye egy temetéssel kezdődik, helyesebben a temetés okozhatta nehéz álommal, amelyben mintegy egymásra rétegződve jelennek meg a hatvanas éveinek közepén járó, aktuális krízishelyzeteket megélő Cziffra János…

Palojtay Kinga: Van náluk, és nem félnek használni

(Zoltán Gábor: Levegőt venni. Kalligram, 2022) Palojtay Kinga Két évtized válogatott elbeszéléseit gyűjtötte egybe Zoltán Gábor az új kötetében. A Levegőt venni tizenhét novellája fordított időrendben követi egymást, aminek következtében nemcsak a múltba, hanem — mintha Dante poklában járnánk —…

Bedecs László: Hangtalan vacog

(Borbély Szilárd: Bukolikatájban, Jelenkor, 2022.) Bedecs László Szakmai oka biztosan nem volt, mégis nyolc évet kellett várnunk az elkészült kézirat megjelenésére. Pedig Borbély Szilárd művészetét már 2014-es halála előtt is kitüntetett figyelem övezte, azóta pedig az egyik legfontosabb és legpiacképesebb…

Szabó Ivett: Barátaim, Závada Pál és a tétova Isten

(Závada Pál: Apfelbaum. Nagyvárad, Berlin. Magvető, 2022.) Szabó Ivett Ha földrajzilag nem is pontosan, valahol mégis Nagyvárad és Berlin között vagyok félúton. Dél-nyugat-németországi szobámban ülök, egy újonnan felfedezett nagyváradi utcanév-adatbázist böngészek, ahol négy különböző évszám névváltozatai jelennek meg egymással párhuzamosan.…