Kategória Kritika–Esszé

Lapis József: Itt feküsznek

(Lanczkor Gábor: Sarjerdő. Jelenkor, 2021) Lapis József (Fotó: Mariia Kashtanova; Forrás: prae.hu) Ha hagyományos értelemben vett sírköltészetnek nem is, de sírkertköltészetnek, temetőköltészetnek mindenképp nevezhetjük Lanczkor Gábor legújabb verseskönyvét, a Sarjerdőt. Ezt erősíti az a szerkesztői–szerzői megoldás is, mely szerint a…

Bényei Tamás: Emberi algoritmusok

Rachel Cusk: Körvonal (2020 [Outline, 2014]); Tranzit (2021 [Transit, 2017]); Babérok (2022 [Kudos, 2018]). Fordította Kada Júlia. Budapest, Park Könyvkiadó. Bényei Tamás A Kanadában — angol szülők gyermekeként — született, gyermekkora óta Angliában élő és műveiben elsősorban az angol prózahagyományhoz…

Rejtett önéletrajz

(Giorgio Agamben Studiolo [Kijárat Kiadó, 2021] című kötetéről és életművéről Darida Veronika, Nemes Z. Márió és Somlyó Bálint beszélgetett. Kelet Kávézó, Budapest, 2022. június 27.) Darida Veronika, Somlyó Bálint (Fotó: Szita János), Nemes Z. Márió Nemes Z. Márió: Jó estét…

Balogh Gergő: Megőrizni a titkot

(Darida Veronika: A talány filozófiája. Giorgio Agamben esztétikája. L’Harmattan, 2021) Balogh Gergő. Kép forrása: Balogh Gergő Facebook-oldala A nemzetközi politikafilozófiai, esztétikai és irodalomelméleti szakirodalom tükrében hazánkban ma Giorgio Agamben munkásságának könyvet szentelni nemcsak sürgetőnek, hanem elengedhetetlennek látszik, még ha egy…

Nemes Z. Márió: Az elme paradicsomi állapota

(Giorgio Agamben: Studiolo. Fordította: Darida Veronika, Kijárat Kiadó, 2022) Nemes Z. Mária (Fotó: Burkus Dávid) Amikor elkezdtem képzőművészeti kritikákat írni, még nem voltak megfelelő felbontású képrögzítő eszközzel rendelkező mobiltelefonok, legalábbis én nem bírtam hasonlóval. Ennek abból a szempontból volt jelentősége,…

Nagy Csilla: Mesterség és emlékezet

(Kabdebó Lóránt: „egy Költő Agya”: Szabó Lőrinc pályaképe a „modern” európai költészetben. KMTG, 2021) Szabó Lőrinc azt írja a Tücsökzene egyik versében: „Miskolcon többször laktunk. De alig emlékszem rá.”[1] Emlékezett. Még ha el is hinnénk a versbéli állítást a költőnek,…

Csehy Zoltán: Emlékhagyás, sztaffázs, uszonynosztalgia

(Hat magyar verskötetről) A magyar költészet él és lélegzik, ezt tanúsítja ez az írás is, mely olvasónaplószerűen közelít hat friss, 2022-ben megjelent verskötethez. Gerevich Andrásé ráadásul a Légzésgyakorlatok címet viseli. Mondhatnám, hogy a líra légzésgyakorlatainak hat edzéstervét mutatja be ez…

Kőszeghy Ferenc: Digitális forradalom?

(Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok. Szerk.: Bárány Tibor – Hamp Gábor – Hermann Veronika. Typotex, 2020) Kőszeghy Ferenc Schein Gábor a 90-es évekbeli magyar irodalmi mezőt vizsgálva mutat rá, hogy egyfelől a digitalitás megjelenése, másfelől a hatalomelosztás egész rendszerének átalakulása…