Kategória Kritika–Esszé

Velkey György: Marci író lesz?

(Moesko Péter: Őszi hó. Kalligram, 2022) Velkey György Moesko Péter kötete, a Megyünk haza 2019-ben jelent meg a Műút-könyvek sorozatban, és figyelemre méltó kritikai sikert aratott. Több alapos recenzió is foglalkozott a könyvvel, Károlyi Csaba méltató kritikát jelentetett meg róla…

Tomcsányi Sára: „Félek. Kérem a köpenyem.”

(Sándor Iván: Szakadékjátszma. Magvető, 2022) Tomcsányi Sára Nyitás: e2-e4, spanyol változat. Pincék, ostromlott budapesti utcák, puskadurrogás nélküli harcterek, időtlen átkarolás, amely a valóságban már soha többé. Örökölt és elrendezett fényképgyűjtemény. Egy kis hegyi falu házának falára gombostűvel kitűzött, és mégis…

Pálfalvi Lajos: A költő, a város és a krimi

(Marcin Świetlicki: Tizenegy. Plusz végtelen. Ford. Wolosz Vera. Prae Kiadó, 2022) Pálfalvi Lajos (Fotó forrása: wikipedia) Świetlicki olyan szorosan kötődik Krakkóhoz, mint Kavafisz Alexandriához, de persze egész másképp. Nem a város kulturális emlékezetének őrzője, aki a barbárokra vár, hanem egyike…

P. Szathmáry István: Konzervativizmus a sztyeppe szélén

(Pálfalvi Lajos: Írók a birodalmak között. Tanulmányok. Gondolat, 2021) P. Szathmáry István (Fotó forrása: valaszonline) Egy olyan, immár évtizedekben mérhető, ráadásul igen széles mederben hömpölygő műfordítói pálya, mint amilyen a polonista Pálfalvi Lajosé, határozott képet rajzol elénk a forrásnyelven született…

Deczki Sarolta: Four Women

(Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz. Magvető, 2022) Deczki Sarolta (Kép forrása: Facebook) Négy női sors, mint Nina Simone híres számában, a Four Womenben, mely éppúgy a nők kiszolgáltatottságáról szól, mint a regény, s éppolyan vázlatszerű formában. A kritikák rendre nagy…

Arató László: Épülés vagy hasadás

(Mesterházy Balázs: Penészes Isten. Kalligram, 2021) Arató László Térey János 2000-ben Paulusával újjáteremtett egy elavult műfajt, a verses regényt. Megnyitott egy bezártnak vélt kaput, amin azóta már többen is sikeresen kopogtattak. Persze a műfaj feltámasztása nem lehet puszta szerzői önkény…

Sulyok Valentina: Súly, ami könnyebbség

(Wirth Imre: Úgy járkálsz, mintha lenne otthon, Scolar, 2022) Sulyok Valentina Az emberi létünkből következő esetlenség felvállalása: idő és távolság kérdése talán. De hogy megnevezzük azokat a különféle okokat, amelyeknek kiszolgáltatottságunkat köszönhetjük: ehhez már olyanfajta bátorság szükséges, amely nem riad…

Bombitz Attila: Messziről, tárgyszerűen

(Györffy Miklós: Egy emigráns vallomásai. Kalligram, 2022) Bombitz Attila (Fotó: Kerekes Zoltán) Györffy Miklós regénye egy temetéssel kezdődik, helyesebben a temetés okozhatta nehéz álommal, amelyben mintegy egymásra rétegződve jelennek meg a hatvanas éveinek közepén járó, aktuális krízishelyzeteket megélő Cziffra János…

Palojtay Kinga: Van náluk, és nem félnek használni

(Zoltán Gábor: Levegőt venni. Kalligram, 2022) Palojtay Kinga Két évtized válogatott elbeszéléseit gyűjtötte egybe Zoltán Gábor az új kötetében. A Levegőt venni tizenhét novellája fordított időrendben követi egymást, aminek következtében nemcsak a múltba, hanem — mintha Dante poklában járnánk —…