Default image

Szénási Zoltán

(1975, Jászberény) Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa, az Új Forrás folyóirat felelős szerkesztője. Fő kutatási területei: a keresztény hagyomány és az irodalmi modernség viszonya, valamint a századelő konzervatív irodalomkritikája. Eddig három saját könyve jelent meg: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig: Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből (Argumentum, 2011); Párhuzamosok a végtelenben: Tanulmányok, esszék, kritikák (Új Forrás, 2012); Vasadi Péter (Balassi, 2014).

Fényérzékeny életek

A regény cselekménye egy életképszerű jelenettel indul: az elbeszélőt éppen a reptérre viszi ki a taxi, ahonnan Stockholmba utazik orvosi vizsgálatra. Az első, cím nélküli, másfél lapos fejezet körülírja azt az elbeszélői szituációt, egy többszörösen instabillá vált állapotot, melyben a regény születik: a narrátor-főhős frissen diagnosztizált betegségét, művészi válságát, s azt az első olvasásra mellékesnek tűnő tényt, hogy nem hisz Istenben. A regény már ezen első lapokon enigmákat, utalásokat tartalmaz — ezek megfejtése, a megfelelő hermeneutikai kód megtalálása a szövegben lineárisan előrehaladó olvasás (majd az újraolvasás) feladata, mely észleli és megérti a szöveg szövevényes, de közel sem megfejthetetlen utalásrendszerét, ismétléses motívumvariációit.