Dűlő 2022031-2022032 — ZINE. Mikrokiadványok, selfpublishing, alternatív nyomatok

174 oldalon, Kazsimér Soma szerkesztésében megjelent a Dűlő, a Műút önálló tartalmú digitális mellékletének ZINE-tematikus összevont száma: „ZINE. Mikrokiadványok, selfpublishing, alternatív nyomatok”!
 
Kazsimér Soma szerkesztői ajánlója:
(Fan)zine, azaz fanatic magazine, azaz nemhivatalos, papíralapú kiadvány, melyet eredetileg egy jelenség elhivatott megszállottjai készítettek amatőr, homemade technikák segítségével. Egy kifejezési és kapcsolattartási forma, egy megszólalásmód, amely nyomtatott formája ellenére figyelemreméltó módon a digitalitás és a könnyen hozzáférhető internet megjelenésével sem szűnt meg. Sőt, talán elevenebb, mint valaha. Hiába temetik a jóslatok időről-időre a papírt, a zine-ek esetében a nyomtatás továbbra is virágzik. De mi a helye a posztdigitalitás korában ezeknek az eredeti kontextusokból valamelyest kikerült füzeteknek? Kik készítenek ma zine-ket és miért? Miért van több képzőművészeti zine, mint irodalmi? Mik a zine-ek kortárs lehetőségei? Egyáltalán milyen műhelyek, alkotói csoportosulások foglalkoznak ma a műfajjal?
A Dűlő mostani dupla száma ezeket a kérdéseket járja körbe tanulmányok, mélyinterjú és alkotói bemutatkozások segítségével. A 174 oldalas kiadványban olvasható tanulmány a zine-ek történetéről, a műfajhoz szorosan kapcsolódó kapcsolatművészetről, szamizdatkultúráról és az alternatív művésznyomatokat gyűjtő upecs.hu archívumról. Hosszúinterjúban beszélnek működésükről a Negyed irodalmi zine szerkesztői, a Hurrikan Press zine-kiadó vezetői és az Ukmukfukk zine-fesztivál szervezői. Az egyes zine-készítő kollektívák bemutatkozásával pedig a szcéna fontos és izgalmas szereplőit szeretnénk láthatóvá tenni.
 
A lapszám szerkesztése során nyújtott segítségéért hálával tartozom Istvánkó Beának, Mucsi Emesének, Nemes Z. Máriónak, Szilák Flórának és Vécsei Júliának.

(Kazsimér Soma, szerkesztő)
 

BEKE László és KLEIN László emlékének
 
LETÖLTÉS PDF-ben

dűlő
a műút irodalmi, művészeti és kritikai
folyóirat önálló tartalmú digitális melléklete
szerkesztette: KAZSIMÉR Soma
olvasószerkesztés, korrektúra: TASI Réka
logo, layout, design: TELLINGER András
kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
felelős kiadó: KISHONTHY Zsolt
a megjelenést támogatja a
Petőfi Kulturális Ügynökség, Emberi Erőforrások Minisztériuma
ISSN 2062-4409
http://www.muut.hu/dulo
http://www.facebook.com/muutfolyoirat
http://twitter.com/muut_folyoirat
 
A kiadvány a Petőfi Kulturális Ügynökség Szakmai program mentori projektjének keretében, Bazsányi Sándor, Jenei László, Kőrizs Imre mentori támogatásával valósult meg.