Műút

Műút

Eredendő bűn

Eredendő bűn — lehet még használni ezt a kifejezést? Nem. Túlságosan sok meg nem felelő mellékhangja és velejárója van — a bárány vére, az a borzalom, hogy az ember az élő Isten kezébe kerülhet, a pokol tüze, a nemiség gyötrelme,…

A nemalszom-asszony azt hiszi: alszom.

Hegyek enyésznek gyémánt skót fényben. A nemalszom-asszony azt hiszi: alszom. Bokros titokba menekül minden. Kitárt bilinccsel vár az alkony. Nem arról szólsz, hogy megszűnnek a színek. Ám a kezünkből eltűnik valami. Brokátunk, bársonyunk, bujaság-ingek. S nem halljuk, amit kellene hallani.…

üresség

Nem sokkal a felfedezés után, Noboru elkezdett édesanyjára leselkedni éjszakánként, főként, ha az anyja aznap sokat nyaggatta vagy korholta. Alighogy becsukódott anyja mögött az ajtó, a fiú csendesen kihúzta a fiókot, majd állhatatos csodálattal figyelte, amint az asszony lefekvéshez készülődik.…

ugyanaz a margarin

Apám által óhajtott anglicizálódásom nem szorul különösebb magyarázatra. Háború dúlt. Az iskoláknak meg kellett elégedniük azzal, ami jutott. Már nem Pierre voltam többé, hanem Peter. Rossz angoltudásomat az osztálytársaim, bretoni akcentussal beszélt franciámat a tanáraim csúfolták. Kis falunkat, Les Deux…

Bátorítsd azért magad

Hanem hibáztok, midőn azt vélitek, Hogy az önszeretet olly nagy veszély, s átok legyen, Holott az a leg főbb, s leg édesb ösztönünk, Hibázik a Bölcs, sőt bohó, igazán bohó, Hidd el fiacskám, a ki e szent ösztönét El nyomja,…

Ezek a nyilasok!

– Ezek a nyilasok – jegyezte meg Oszkár. – Milyen nyilasok? – Azok ott Diósdon. Meg Érden. – Azok. – bólintott Gordon. – Mi van velük? – Hát mennyi eszük van ezeknek, kérem? Szerkesztő úr – tárta szét Oszkár a…

hétvégi taktika

Szombat este szeretkeztek, próbálták minél jobban kimeríteni egymást, hogy az olykor nehezen átvészelhető vasárnap a testi regeneráció tompa kábultságában teljen. (David Foenkinos: A feleségem erotikus potenciálja [részlet], Orbán Gábor fordítása, Európa Könyvkiadó, 2006)

Az álmodó egyre jobban félt

Ebből az álomból ébredt: Egy próféta állt a téren, karját intőn magasba emelte az összegyűlt koldusszegény sokaság előtt. Az emberi roncsok előtt, akik elébe járultak fölfelé fordított vak szemmel, ráncos csonkokkal és leprás fekélyekkel. A nap a fogyatkozása küszöbén járt,…

Öltözködési tanács Lesbiának

Lesbia, székedről ha felállsz, jól láttam ezerszer: hogy seggedbe szorul kéjre serény tunikád. Próbálod jobbról, balról ki-kitépni, hiába, végül nyögsz, kiborulsz, könnyeket ont a szemed. Symplegades feneked roppant nagy farpofapárja, sziklacsipeszbe szorult mélyen a lenge köpeny. Megsúgom, mit tégy, hogy…

észak-déli irányban

Végtelen sorban fenyők, alagutak és megint fenyők, ha az ember észak-déli irányban átkel az Alpokon, mondtam a vonaton velem szemben ülő nőnek, aki ugyanúgy, mint én, egyedül utazott, és mivel mindketten az ablakon át a tájat kémleltük, hozzáfűztem, hogy gyakran…