Bátorítsd azért magad

Hanem hibáztok, midőn azt vélitek,
Hogy az önszeretet olly nagy veszély, s átok legyen,
Holott az a leg főbb, s leg édesb ösztönünk,
Hibázik a Bölcs, sőt bohó, igazán bohó,
Hidd el fiacskám, a ki e szent ösztönét
El nyomja, mert ott fojtja bé a hig öröm
Forrása méhét, a hol a szép kellemek,
S kedvek születnek. Bátorítsd azért magad,
Mert szent azon tűz, melly nemes kedved süti.

(Ungvárnémeti Tóth László: Nárcisz vagy a’ gyilkos önn-szeretet [részlet], in: Ungvárnémeti Tóth László versei. Pesten, 1816. 158.)
Online olvasható itt!