Default image

Műút

ismerni a nőket

Azt képzeli, hogy ismeri a nőket, mert minden nővel mindig ugyanazt a hibát követte el. (Max Frisch: Játék az életrajzzal [részlet], Ungvári Tamás fordítása)

Burnt Norton (T. S. Eliot / Lana Del Rey)

Jelen idő és múlt idő A jövő időben talán jelen van, S a jövő idő ott a múlt időben. Ha minden idő örökké jelen, Úgy minden idő helyrehozhatatlan. A lehetett volna elvont fogalom És csak egy kiokoskodott világban Marad meg…

Ellentmondás

Ellentmondok magamnak? Jól van hát, ellentmondok magamnak, (Én nagy vagyok, sokaságok vannak bennem.) (Walt Whitman: Ének magamról (részlet), fordította Gáspár Endre, in. Walt Whitman: Fűszálak, Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1955, 81.)

ingyen jegy

Nagyon szeretek színházba járni! Amint három kopejkát érzek a zsebemben, nem tudok ellentállni, máris futok oda! Bezzeg a hozzám hasonló állami hivatalnokok között valóságos disznók is vannak, akik a világ minden kincséért se mennének színházba. Még akkor is csak alig-alig…

Blanche DuBois

BLANCHE Művelt nő, intelligens, jó nevelésű nő mérhetetlen gazdaggá tudja tenni egy férfi életét! És ez az ajándék, amit én nyújthatok, sohasem fogy el. A testi szépség mulandó. Időleges tulajdonság. De az értelem szépsége, a szellem gazdagsága, a szív gyöngédsége…

Moziban

Nem mertem ránézni. Vajon azért megy az ember kettesben moziba, hogy filmet nézzen, vagy hogy együtt legyen a másikkal, vagy mert kedvelik egymást, és akik kedvelik egymást, néha ilyesmiket szoktak csinálni – az ember elmegy egy nővel moziba, mintha ez…

A szépség rettenet

— A halál a szépség anyja — mondta Henry. — És mi a szépség? — Rettenet. — Úgy van — mondta Julian. — A szépség ritkán szelíd vagy vigasztaló. Éppen ellenkezőleg. Az igazi szépség mindig nyugtalanító. Camillára néztem, akinek arca…

Szép és butuska

Vártam, hogy akar-e még mondani valamit, aztán kis hallgatás után kissé sután visszatértem a kislányára. — Most már biztosan beszél, meg… eszik, meg minden. — Igen, persze. — Szórakozottan nézett rám. — Figyelj csak, Nick; elmondom, hogy mit mondtam, amikor…

nyüszítéssel

A világ így ér véget A világ így ér véget A világ így ér véget Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel. (T. S. Eliot: Az üresek [részlet], Vas István fordítása)

jelentős személyiségek

Amit mi személyiségen ma értünk, az persze egészen más, mint amire a régebbi korok életrajzírói és történészei gondoltak. Ők, és főleg ama korok szerzői, akik határozott vonzalmat éreztek az életrajzíráshoz, úgy látszik, a személyiség lényegét, mondhatnánk, az eltérőben, a szabályellenesben…