Zalán Tibor: Felezőszonettek

Elesett volt

Elesett volt és rossz helyen keresett megoldást
a gondjaira Bár megszokta hogy ne számítson 
senkire A túlélés reflexeit nem tudta 
leállítani Vagy csak azt vágyta valakihez
lehessen jó Hogy valaki számítson őrá is
A látszat ellene szólt hogy rend van körülötte
Akár esőben szédítő zűrzavarban ázott

Ázott a szédítő zűrzavarban Persze esett
Esés közben szétdúlta maga körül a rendet
A látszat ellene szólt nem számított senkire
Azért vágyott rá hogy valaki jó legyen hozzá
A túlélés reflexei csak később állnak le
Számított rá hogy gondjaiban egyedül marad
Milyen szánalmas rossz helyen elesettnek lenni


Fáradt vörösborok

Csak tántorgott a létezésében Hirtelen nem
talált kisebb szavakat tanácstalanságára
A boldogság paramétereit elvonták a
szeme elől az évek Mind fémesebb ízek a 
szájban A vörösborok lassan megkeseredtek
megszomorodtak Elvágyódott a furcsa és nagy
birtokokra A haldokló leanderek közé

A leanderek birtokába vágyott Divatja
múlt haldoklásokra fáradt vörösborok között
Az ízek az évek fémesen szétkeveredtek
A boldogság paramétereit vonatozta
el szeme elől tanácstalanság Talán csak
a kifejezhetetlenség miatt söpörte ki
létezéséből a szavakat Tovább tántorgott


Labirintus

A halálban egymagam leszek jutott eszébe
s a gondolat könnyűvé tette már-már derűssé
Minden labirintus végén ott áll a szörnyeteg
és nem kétséges a küzdelem kimenetele
Gyermekkora templomkupolájára gondolt az
átverésre hogy fölötte megnyílnak az egek
Szédült Szavak helyett föld fordult ki a szájából

Szavak helyett földet hányt amikor megnyíltak az 
egek fölötte A papok bár átverték mégis 
otthonra talált a gyermek a kupolát lakó
szentek között Küzdelme végeredménye senki
számára nem volt kétséges A labirintusok
végén mindenkire a szörnyeteg vár Derűsen
gondolt arra hogy halálakor csak egymaga lesz


Színek helyett

Néz ki a fejéből s nem lát színeket. Mióta
a mindenséget felcserélte egy egyszerű nem-
mel világa kopár lett de egyszerűbb A tettek
heroikus illúziónak tűntek Tűnődés 
vette át helyüket De csak módjával Ízlés és
lelassult vérkeringés szerint Hajlamos lett rá
hogy elfeledkezzék milyen az a simogatás

Elfeledkezik arról milyen a simogatás
Ha a hajlam és a vérkeringés találkozik
ízlés és módozatuk szerint lelassulnak a
tűnődései is Egyszerűbb lesz heroikus
illúziónak tekinteni a tetteket A 
kopár világ a mindenség karikatúrája 
Semmi gomolyog elő színek helyett fejéből