Visy Beatrix: Súlyos határsértés

Tanulmányok

Ha komoly szavakat akarunk találni a cím súlyos jelzőjéhez, s választ arra, mi is az elemzések, gondolatmenetek kihívása: nem más, mint megérteni és értelmezni „a megfogalmazás és létezés közt meredő vasfüggönyt, az elbeszélő és hallgatósága közt meredő vasfüggönyt, az ember és ember közt meredő vasfüggönyt s végül az ember és önmaga, az ember és a saját élete közt meredő, átjárhatatlan vasfüggönyt.” (Kertész Imre: Az angol lobogó) Ám tudjuk, hogy a megértésnek is vannak határai. A Súlyos határsértés szerzőkön, évtizedeken (az 1960-as évektől napjainkig), műfajokon, műformákon átutazó válogatás, vonalvezetése talán egy térképen látható szabálytalanul tekergő határvonalhoz hasonlítható. Sokfelé indulhatunk, sok irányba lépkedhetünk, de talán mégsem teljesen mindegy, hogy éppen a határ melyik oldalán állunk. Mi – most – éppen itt.

VISY BEATRIX

(Budapest, 1974) magyar irodalomtörténész, kritikus, esztéta.

KÖTETEI:

A macskakő nyolcadik élete – műfaj, narráció, emlékezet Lengyel Péter prózájában, 2007, Fekete Sas Kiadó

Szavakkal körbe. Válogatott tanulmányok, kritikák, 2015, Magyar Irodalomtörténeti Társaság

„Nem ahogy ma szokás” A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály Az európai irodalom története című művében, 2017, Balassi Kiadó

Madártávlat és halszemoptika. Irodalomkritikák, 2017, Műút-könyvek

Műút-könyvek 052

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Szerkesztő: Bazsányi Sándor

Tördelés, nyomdai előkészítés: Nagy-Balogh Györgyi

Borító: Nagy-Balogh Györgyi

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta:

Nyomdai munkák: Prime Rate Kft., Budapest
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter

© Visy Beatrix, 2023

ISBN 978-615-5355-42-4

ISSN 2061-4314

304 oldal, 3500.- Ft Megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a kiadótól is: szepmestersegek.alapitvany@gmail.com.