Kőrizs Imre: Szárnyalni gyalog

A félhosszú vers poétikája

Ez a könyv félhosszú versekről szól. A kategóriát Tandori Dezső vezette be Az erősebb lét közelében című könyvében, a jelen kötet címét pedig Arany ihlette, aki a makámáról, a rímes prózáról írta azt, hogy „annyi, mint: repülni gyalog”. A félhosszú versekben sokszor sétálnak, és szerkezetüket, amely gyakran tűnik szeszélyesnek, többnyire ugyancsak áthatja a kószálás sajátos ritmusa. Ez a poétikai értelemben vett séta aztán, többek közt a téma, a tér, az idő, a stílus és a tempó váltásainak során át, olyan tartományokba vezet, amelyek már inkább a szárnyalás képzetét idézik fel.

KŐRIZS IMRE

Kőrizs Imre (1970, Budapest) irodalomtörténész, költő, kritikus, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense, a Műút Szépírás rovatának szerkesztője.

ÖNÁLLÓ KÖTETEK:

Ez az egész. És más versek. Pécs, 2009, Alexandra

Városnézegető. Rajzok: Pikler Éva. Budapest, 2017, Naphegy

A másik pikk bubi. Versek. Budapest, 2016, Kalligram

Tévedések fenntartása mellett. Kritikák, tanulmányok. Miskolc, 2020, Szépmesterségek Alapítvány (Műút-könyvek)

poeta.doc. Versekről prózában. Budapest, 2022, Osiris

SZÖVEGKIADÁSOK

Régi magyar műfordítások. Válogatás 1900-ig. Budapest, 2002, Unikornis

Karinthy Frigyes válogatott versei. Budapest, 2017, Magvető

Karinthy Gábor válogatott versei. Budapest, 2019, Jelenkor

FORDÍTÁS

Billy Collins: Az a baj a költészettel. Budapest, 2020, Jelenkor

Műút-könyvek 053

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Szerkesztette: Tasi Réka

Borító: Kiss Áron

Layout, tördelés, nyomdai előkészítés: Nagy-Balogh Györgyi

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta:

Nyomdai munkák: Prime Rate Kft., Budapest
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter

© Kőrizs Imre, 2023
ISSN 2061-4314

ISBN 978-615-5355-43-1

248 oldal, 3500.- Ft

Megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a kiadótól is: szepmestersegek.alapitvany@gmail.com.