A zseb vallási karaktere – Materialista vigasztalások

Megjelent a Műút-könyvek sorozatában Szabó Marcell: A zseb vallási karaktere – Materialista vigasztalások című kötete!

Az eretnek beszámoló szerint létezik anyag.
Az uralom megszerzésének és a hatalom
ábrázolásának technikái egy fakalapácsra
mutatnak, melyet tulajdonosa
hiába nyűtt-gyötört évtizedekig rendellenes
fogásokkal, illetlen használatokkal,
mindenekelőtt ércek és ritka kristályok
zúzásával, aprításával, a kemény anyag nem
hagyott rajta nyomot. Az addig hallgatag tömeg
hirtelen búgni kezd, nem hitetlenkedésből,
inkább a történet retorikai szerepével,
a terjedelmes előadásba illesztett kitérő
elhelyezésével akad gondja.

Szabó Marcell
(1987, Szeged), költő

Eddigi kötetei:
A szorítás alakja, JAK-Prae, 2011
A közeli Limbus, Jelenkor, 2016

Műút-könyvek 047

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
Weboldal
Facebook oldal
Twitter oldal

Kiadja
a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Olvasószerkesztés: Vásári Melinda

Szerkesztette: Mezei Gábor

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Nagy-Balogh Györgyi

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Nyomdai munkák: Tipo-Top Nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

ISSN 2061-4314
ISBN 978-615-5355-36-3

96 oldal, 2000.-Ft

Megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a kiadótól is: szepmestersegek.alapitvany@gmail.com