szerk. esztő

Farkas Arnold Levente verse a friss Műútból

hó hull apadó kútba
a hangulat pócsmegye
r tizenkilenc október ö
t szombat tegnap vol
t az állatok a szent
el is meséltem nem ko
moly. amikor a rend.
ház vagy kolostor egés
z éjjel kant hegel és
egy harmadik német
akinek nem merem. l
eírni a nevét esztétik
áját olvastam míg vég
re wittgenstein töredé
keiben. között. rálelt
em az idő olyan min
t egy folyó. az elvisel
hetetlen számunkra. e
gyszerű ahogy az abl
akba kirakott puha.
mozdulat mert van va
lami furcsa és megmag
yarázhatatlan abban.
ahogy az egyik betű a
másikkal összekuszálód
ik. ezen azonban nem.
lehet nevetni az oroszl
án húsevő virágok közöt
t húsevő az egyik virág
. immáron eldönthetetl
en a hentes is csak eszk
öz az univerzum kezéb
en ahogy a hentes eszk
özei is csak eszközök a
hentes kezében. ám e
zek az eszközök kieszkö
zlik a harmóniát ami
ről hallgatni kell. de n
em kötelező a táncos.
ruhája levelekből a t
áj a tél. természetesen.
el. takarja a látszat. a
mit nem itt vásárolt
ak az sajnos fikció
. minden olyan mint
a kidobott készülék.
az eltaposott csikkek
ez a kép majdnem fek
ete mint a hó vörös
. színek és formák kö
rvonalak és árnyala
tok a test az anyag.
a lélek a szépség. az
örökkévalóság tánca.
ez ahogy átsejlik az
anyagon mert a létez
és suttog. azt súgja.
hogy te is része vagy
a teljességnek minde
n dolog tükör minde
n létező társad ebb
en az utazásban ö
nmagad felé. a sut
togást értelem tölti. e
l ábrázolhatatlanul

görögdinnye latindinnye
franciakulcs. pócsmegyer t
izenkilenc október négy pé
ntek. olvastam egyszer egy
könyvet. amiben egy nő m
egszökött. hálátlan vagy mo
ndta a férfi. meg akarta ö
lni az ital miatt. a ló és.
a rózsa ez volt a címe le
hetett volna az idő miat
t ahogy a betűk ez a n.
ő lehetett volna ilyen a.
szeretőm a lélek a föld.
az isten angyalok által

bűn. ös vag. ok menj
el tőlem pócsmeg. er t
izenkilenc szeptember.
huszonn. olc szombat m
enj el tőlem lelki és te
sti ismeret. időnként.
elvesztem hitemet az i
dőben term. észetesen.
a teremtés a teremtés
neve a teremtés nevé.
nek illata azt mond.
ta a szerk. esztő idő