Kubista Lajos sírköve

1. Kubista Lajos Budapesten a Farkasréti-temetőben lett eltemetve
2. A kubizmus nem Budapesten született
3. Budapesten még semmilyen izmus sem született
4. Victor Vasarely Magyarországon született
5. Az Op-art nem Magyarországon született
6. Nicolas Schöffer Kalocsán született
7. A Kinetik-art nem Kalocsán született
8. Herzl Tivadar Budapesten született
9. A cionizmus nem Budapesten született
10. Szilárd Leó az atomboba atyja, Magyarországon született, meghalt az USA-ban
11. A Pop-art az USA-ban született, hatása Magyarországra is kisugárzott
12. Bartók Béla Magyarországon született, meghalt New Yorkban (sic!)
13. A Koncept-art New Yorkban született, azóta Budapesten is nem egy koncept született
14. Neumann János, a kiváló matematikus, mellesleg a kompjuter feltalálója, Magyarországon született és az Egyesült Államokban halt meg
15. A kibernetikát már több technikailag fejlett országban alkalmazták sikerrel műalkotások előállítására, Magyarországon eddig – tudomásom szerint – még nem került sor erre
Ha – mint állítom – a fenti koncept minden tétele bizonyítható tény (fact), akkor ebben az esetben találóbb lenne a „koncept-art” helyett a „fact-art”
Megszületett volna Budapesten a Fact-art?
Ez a hipotézis csak akkor tartható fenn, ha az alapjául szolgáló tételek mindegyike valóban tény. Mikor azonban átvizsgáltam e tételek helyességét, kiderült, hogy a 3. tétel téves.
A Fact-art tehát halva-született Budapesten, mert a tételek egyike, melyből létrejöttére következtettünk – az, mely szerint Magyarországon még semmilyen izmus sem született, téves – nem tény (non fact).
16. Született már Magyarországon is egy izmus, a bicsérdizmus.
17. Bicsérdy Béla Amerikában halt meg.

Major János: Kubista Lajos sírköve
Jelenlét, Szógettó: válogatás az új magyar avantgarde dokumentumaiból, 1989, 187.