Béki István: Magatartás

Béki István ember, költő, performer, magatartásművész, nem mellébeszélő beszélő, akinek versei olvasása után a hallgatás lenne a legméltóbb gesztus, a szigorúan befelé figyelő hallgatás, hogy ebbe a csöndbe visszaszűrődjenek a költő erőteljes, mindennapi kiáltványként érzékelhető, megrendítő és magas érzékenységű, tiszta sorai:

A Jelentéstől a Második jelentésig
Béki István ember, költő, performer, magatartásművész, nem mellébeszélő beszélő, akinek versei olvasása után a hallgatás lenne a legméltóbb gesztus, a szigorúan befelé figyelő hallgatás, hogy ebbe a csöndbe visszaszűrődjenek a költő erőteljes, mindennapi kiáltványként érzékelhető, megrendítő és magas érzékenységű, tiszta sorai:
1. Magamat magamhoz tartozónak gondolom.
2. Minden feleslegesnek ellenállok.
3. Átélem lényem lecsupaszítását.
4. Egyszerű imákkal reagálok felétek.
5. A világegyetem minden szegletében vizionálok.
6. Magatartásomat magamhoz méltóan hitelesítem.
(feLugossy László olvasata)

Béki István 1968-ban született Szerencsen. 1990-től jelentős performanszművészeti tevékenységet is folytat.
Kötetei:
Rabszódia (versek, MissionArt Galéria, Miskolc–Budapest, 1998)
Írott ikon (versek, MissionArt Galéria, Miskolc–Budapest, 2001)
Bonctan (versek, Hanga Kiadó – MissionArt Galéria, Budapest, 2003)

Műút-könyvek 020
Megjelenteti a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat
Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Szerkesztette: kabai lóránt

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Tellinger András
A borítón szereplő fotót a szerző Képmás című performanszán Molnár János készítette

A könyv megjelenését az Aedium Kft. támogatta

Nyomdai munkák: Tipo-Top nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

ISBN 978-615-5355-09-7
60 oldal, 2000 Ft

A könyv Facebook-oldala: www.facebook.com/Magatartas