Tálos Barbara

Tálos Barbara

1990-ben született, az ELTE BTK magyar szakos és a ZsKF pénzügy-számvitel szakos hallgatója. Kritikákat, novellákat ír; a Queer kiadó szerkesztője. Jelenleg Budapesten él.

Figyeld az arcom, mert csalok

A hermeneutika megközelítése szerint a mű önmagában sosem létezik. Olvasó és szöveg párbeszéde folytán virtualizálódik csupán egy olyan közös nyelvben, mely az olvasó szubjektumát és a szövegben megidézetteket egyaránt leképezi. Ez a párbeszéd, akár az emberek közti párbeszéd, a másik megismerésének lehetségességén és igyekezetén alapul. Nyerges Gábor Ádám verseiből is hasonlóképpen lesznek művek. Nyerges Gábor Ádám azonban néha csal.