Kőszeghy Ferenc

Kőszeghy Ferenc

(1996, Budapest) jelenleg az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola 1945 utáni magyar irodalom programjának hallgatója, valamint a Mérce újságírója és a Szikra mozgalom tagja.

Kőszeghy Ferenc: Digitális forradalom?

(Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok. Szerk.: Bárány Tibor – Hamp Gábor – Hermann Veronika. Typotex, 2020) Kőszeghy Ferenc Schein Gábor a 90-es évekbeli magyar irodalmi mezőt vizsgálva mutat rá, hogy egyfelől a digitalitás megjelenése, másfelől a hatalomelosztás egész rendszerének átalakulása…