A Világszép Nádszálkisasszony (1–5. jelenet)

Volt egy ország nagyhalomba Elkerülte mind a bomba S a fémes színű ég alatt Színes virágok nyíltanak. Ült egy király itt a trónon Talán túl sokat volt otthon Három fia volt bocsánat Csak szeretett volna hármat... A Miskolci Csodamalom Bábszínházban bemutatott mesedarab első része.

 1. jelenet

NARRÁTOR
Volt egy ország nagyhalomba
Elkerülte mind a bomba
S a fémes színű ég alatt
Színes virágok nyíltanak.
Ült egy király itt a trónon
Talán túl sokat volt otthon
Három fia volt bocsánat
Csak szeretett volna hármat
Kettő fia az volt neki
Néha az is sok volt neki
Rosszak voltak mind a hárman

KIRÁLYFI 2 és KIRÁLYFI
Ketten voltunk!

NARRÁTOR
Szinte hárman!
Ez a két kis kastélyrossza
Mintha hárman lettek volna
De hogy hányan voltak mindegy
Apjuk mindent elfelejtett

KIRÁLY
Hányan vagytok?

KIRÁLYFI és KIRÁLYFI 2
Tizenhatan!

KIRÁLY
Tehát van tizenhat fiam?

KIRÁLYFI és 2
A fele lány

KIRÁLY
Sokat esznek?

KIRÁLYFI és 2
Sokkal többet veszekednek!

KIRÁLY
Akkor ti a fiúk vagytok?

KIRÁLY FI és 2
Azok vagyunk!

KIRÁLY
Hányan vagytok?

NARRÁTOR
Szóval így ment ment az idő
Felnőttek a királyfiak
És hát lett is nagy esküvő
A fémes színű ég alatt

KIRÁLY
Szép leányom gratulálok
Bírom a vőlegényedet

KIRÁLYFI 2
Édesapám nincsen lányod
Én vagyok a fiad neked

KIRÁLYFI
És én vagyok a kisebbik.

KIRÁLY
Jól van jól van várj egy percig
És te ki vagy?

KIRÁLYLÁNY 2
Egy királylány.
És itt állok nagyon árván,
Messzeföldnek királylánya
Vagyok, mondom, nagyon árva,
Hátrahagytam családomat
Ezüstszínű egek alatt,
Megtaláltam szerelmemet
Aki nagyobb fiad neked
Nagy királyom jó apósom
Hadd legyek e házban otthon

KIRÁLY
Jól van fiam ez jó leány

KIRÁLYFI 2
És milyen szép! Ő a legszebb!
Merre felhők vetekednek
A Nap alatt az ég fölött
Szépség nem szállt senkire több
Ő a legszebb a világon

KIRÁLYLÁNY 2
És ez az én új családom
Boldog vagyok és köszönöm

KIRÁLY
Nincs is ennél nagyobb öröm

KIRÁLYFI
Mondjuk elég szép ez igaz
Kíváncsi volnék meddig az

KIRÁLYFI 2
Hogyan, öcsém?

KIRÁLY
Hogyan, fiam?

KIRÁLYLÁNY 2
Hogy érted ezt sógoruram?

KIRÁLYFI
Hát hogy szépek a körmei
Szép szemei vannak neki
Jól áll rajta ez a ruha
És a szája szinte csuda
Szépen eszik szépen beszél
Tartása is mint az acél
Sokat ad és sokat nem kér
Ő a legszebb na de szebb-e
Mondjuk az én szerelmemnél?

KIRÁLYFI 2
De hát neked nincs is olyan!

KIRÁLY
Nincs is neki…? Hát csakugyan.
Akkor meg mit beszélsz fiam?

KIRÁLYFI
Hogy az enyém lesz a legszebb
És hogy ne sértődjetek meg
De én már ma elindulok
És a házba asszonyt hozok

KIRÁLYFI 2
Édes öcsém úgy szeretlek
Ahogy testvérek szeretnek
Tudom kicsit friss a véred
Én ezzel szeretlek téged
Indulj igen még ma messze
Hozz messziről feleséget
S legyen a világ legszebbje!

KIRÁLYFI
Apámuram, merre menjek,
Hogy szép feleségre leljek?
Olyan szürke ez a világ,
Elnyeli egy király fiát.

KIRÁLY
Menjél arra. Erre menjél,
Feleséget ott keressél!
Mégse, menjél inkább arra!
Vagy tudod mit? Itt a Dajka,
Nagyon okos Dajka ez itt,
Jól felel, ha jól kérdezik.

DAJKA
Igaz a hír kis királyfi
Van nála szebb a világon
Mégpedig az egy szem húga.

KIRÁLYFI
Tőled kérdem, okos dajka,
Ha indulok: tényleg arra?
Mondjad meg, hogy hol találom.

DAJKA
Hát az ott ül egy nádszálban
Ahol tenger van a tájban
Fekete-tenger a neve
Oly fekete nem is látod
Mert a vize is fekete
És fölötte az égbolt is
És alatta pokol is
A fölötte elrepülő
Madaraknak szárnya is mind
És a benne élő-haló
Halak húsa is fekete.
Menj el fiam keresd annak
Hetvenhetedik szigetjét
Hetvenhetedik szigetnek
Közepében áll a három
Három nádszál ringatóznak
Közös titkuk van azoknak
Mind a három nádszál mélyén
Lányok ülnek nagy zokogva
A középső a királylány
A másik két lány a szolga.

KIRÁLY
Odamegyek rögvestmindjárt

DAJKA
Csak okosan szép királyfi
Oly sötét van arrafelé
Ott a fény is az ördögé
Oly sötét van hogy csak nézd meg
Nincs színe a sötétségnek
Ülni lehet rajta olyan
Kettétörni lehet olyan
Olyan szinte enni lehet
De vigyázz hogyha lenyeled
Hát megfesti a véredet
A szigeten boszorkány van
Mint egy őr úgy áll a tájban
A három nádszálra vigyázz
Úgyhogy királyfi jól vigyázz
Addig él a rút boszorkány
Míg a nád a sziget ormán
Ha levágod a nádszálat
Vége lesz a boszorkánynak
S hogyha mindhármat levágod
Szerelmedet megtalálod.

KIRÁLYFI
Na hát akkor itt se vagyok

MINDENKI
Óvjanak meg a csillagok!

2. jelenet

NARRÁTOR
Na és akkor a királyfi
Elindult mert minek várni
Megtudta hogy van királylány
Akinél már senki se szebb
Megtudta hogy merre menjen

KIRÁLYFI
Vigyél lábam erős lábam
A Fekete-tenger felé
Hol a sötétség gyúrható
És minden fény az ördögé
Vigyél át a kerek erdőn
Vigyél át a fél világon

NARRÁTOR
Na de ez a mese nem is
Lenne mese vagy hát hamis
Mese lenne hogyha benne
Minden oly egyszerű lenne

KIRÁLYFI
Jaj már látom sötétedik
Jaj fáradok úgy fáradok

NARRÁTOR
Ugye-ugye?

KIRÁLYFI
Hol pihenjek
Jaj bár tudnám hol álljak meg
Nézd csak ott egy kis házikó
Füstöl a kémény a tetőn!
Biztos van itthon valaki.
Akkor én most bekopogok.

NARRÁTOR
Na és akkor bekopogott.

ÖREGASSZONY
Ki az, mi az?

KIRÁLYFI
Csókolom, én…

ÖREGASSZONY
Hogy te? Ki más? Azt értem én,
Viszont ki az? Ki az a te?

KIRÁLYFI
Hát én. A királyfi, akit
Hozzád sodort ez a mese.

ÖREGASSZONY
Mért jöttél ide kedvesem
Ahova a madár se jár?

KIRÁLYFI
Van nekem egy menyasszonyom
Túl az itteni dombokon
És az ottani hegyeken
Egy Fekete-tengerbéli
Koromfekete szigeten
És én éppen érte megyek.

ÖREGASSZONY
De ITT mért vagy?

KIRÁLYFI
Hogy megtudjam
Merre menjek.

ÖREGASSZONY
Mit tudom én.
Ugyan ki vagyok én neked?
Új nekem a történeted
Nem tudok én ilyen tengert
Sem azon ilyen szigetet
Viszont az jutott eszembe
Kérdezd meg a nővéremet

NARRÁTOR
A nővérét. Mármint neki.
Hisz ez szegény olyan öreg
Hogy’ lenne neki nővére?

ÖREGASSZONY
Tudom talán hihetetlen
Merthogy nagyon öreg vagyok
Mégis van egy még öregebb
S elismerem hogy bizonyos
Dolgokban sajnos ő a jobb

KIRÁLYFI
Na de hogy találom meg őt?

ÖREGASSZONY
Ezt is nekem kéne tudnom?
Fárasztó vagy te királyfi.
Mici hoppsza gyere elő.

NARRÁTOR
Mici?

KIRÁLYFI
Mici?

ÖREGASSZONY
Ha így hívják.

KIRÁLYFI
Itt a nővéred?

ÖREGASSZONY
Jaj dehogy.
Mici a cicám.

MICI
Miauú.

KIRÁLYFI
És én mit csináljak vele?

ÖREGASSZONY
Kövesd majd ő elvisz oda.
Mici figyelj fogd a legényt
Vezesd el a nővéremhez

MICI
Miaú.

ÖREGASSZONY
Nem, dehogy.

MICI
Miú.

ÖREGASSZONY
Majd kiderül. Na, jó utat.

3. jelenet
NARRÁTOR
És hát akkor elindultak
Mici meg a kis királyfi
Aki ment mert minek várni

KIRÁLYFI
Tudsz beszélni?

MICI
Miu-miúú.

KIRÁLYFI
Jól van, ezt nem erőltetem.

MICI
Miaú.

KIRÁLYFI
Már hajnalodik.

NARRÁTOR
Úgy van, éppen hajnalodott
Sok órányi erdőjárás
Sötét erdőben kószálás
Után egy házat találtak
És szakasztott ugyanolyan
Tisztáson állt ez a ház is
És szakasztott ugyanolyan
Ház volt az mint az előző
Minden minden ugyanolyan
Volt ez elég félelmetes
S a királyfi…

KIRÁLYFI
Bekopogok

NARRÁTOR
Azt csinálta!

ÖREGASSZONY
Aki kopog tudja-e hogy
Kinél kopog miért kopog
Nem lehet hogy csak eltévedt
És most tévedésből kopog?

KIRÁLYFI
Nem nem az nem lehet!

ÖREGASSZONY
Miért
Tudod talán kihez jöttél?

KIRÁLYFI
Hát magához öreganyám!

ÖREGASSZONY
Akkor tényleg jó helyen jársz
Gyere beljebb — nyílt az ajtó
És jaj egek: épp egy olyan
Termetére ugyanolyan
Mozgására ugyanolyan
Fogaira kezeire
Mindenére ugyanolyan
Öregasszony nyitott ajtót
Mint az előbbi ugyanúgy!
A macskát is észrevette

ÖREGASSZONY
Né, ez Mici akkor tehát
Téged a nővérem küldött!

KIRÁLYFI
Az a húgod.

ÖREGASSZONY
Hát egy fenét!

NARRÁTOR
Hoppá!

ÖREGASSZONY
Mért, ezt mondta neked?
Hát pedig ő az öregebb!

KIRÁLYFI
Nem nem ő a húgod tudom

ÖREGASSZONY
Hát egy csudát! Minek jöttél?

KIRÁLYFI
Segítségért.

ÖREGASSZONY
Nem segítek.
Addig amíg nem mondod hogy
Én vagyok fiatalabb

NARRÁTOR
Mit volt mit tenni a szegény
Kis királyfi igent mondott

KIRÁLYFI
Öreganyám annyit mondok
Hogy a másik az öregebb
Ahogy néztem a csúnyább is
Maga pedig tetszik nekem
Mert olyan szép mint egy… retek

ÖREGASSZONY
Nekem… retek… ez nem rímel
Mondj mást jól van? Nagyon
Gyorsan! „Maga tetszik nekem…”

KIRÁLYFI
Mert olyan szép… mint egy hetem.

ÖREGASSZONY
Egy heted hol? A pokolban?

KIRÁLYFI
Dehogyis! A legjobb helyen!

ÖREGASSZONY
Okos gyerek vagy már látom
Akkor most tehát segítek
El se mondd hogy miért jöttél
Mindent tudok mindent látok
És mondok egy jó tanácsot.

NARRÁTOR
És mondott egy jó tanácsot!

ÖREGASSZONY
Először is szerezz lovat

KIRÁLYFI
Nem gond

ÖREGASSZONY
Viszont szerezz olyat
Amelyik egy sárkány tején
Izmosodott és parázzsal
Etette és tűz lángjával
Itatta egy sárkánytehén

KIRÁLYFI
Valahonnan szerzek olyat

NARRÁTOR
Látjuk ám a zavarodat

KIRÁLYFI
Hát ha muszáj akkor muszáj

NARRÁTOR
Jaj de legörbült az a száj

KIRÁLYFI
De biztos hogy pont ilyen kell?

ÖREGASSZONY
Biztos biztos.

KIRÁLYFI
De teljesen?

ÖREGASSZONY
Várj csak átgondolom. Igen.
Viszont na hát lépj közelebb
De furcsa a hajad neked
Három szálat most kihúzok
Nem baj?

KIRÁLYFI
Áú!

NARRÁTOR
Jaj most mi lesz?

ÖREGASSZONY
A te három hajszálad ez
Ide figyelj nagyon figyelj
Fogd ezt meg a bal kezedben
Most itt van egy aranyzsinór
Ezt én odaadom neked
Ezt meg tartsa a jobb kezed
De figyelsz?

NARRÁTOR
Figyel?

KIRÁLYFI
Figyelek.

ÖREGASSZONY
Menjél föl az aranyhegyre
Fogd ezeket a kezedbe
És az aranyzsinórral ott
Csapjad meg a hajszálakot
Úgy keresztbe

KIRÁLYFI
Hogyan?

ÖREGASSZONY
Jaj már. Figyelj, megmutatom.
Így finoman. És ne nagyon.
És most siess.

KIRÁLYFI
Jó, csókolom.

ÖREGASSZONY
De a zsinórt visszahozod!

KIRÁLYFI
Köszönöm öreganyám!

NARRÁTOR
És elindult a királyfi
Föl a magas aranyhegyre
Persze gondolkodott közben

KIRÁLYFI
Gyanús volt az öregasszony
Még gyanúsabb volt a másik
Hejjajj minden lépésemmel
Zavartabb vagyok s kíváncsibb
Na várjunk csak

NARRÁTOR
Gondolkodott

KIRÁLYFI
Ez a kettő nem volt kettő
Ez csak egy volt és ugyanaz
Otthona a kerek erdő
És olyan magányos szegény
Képzel magának egy testvért
Szegény szegény öregasszony
Viszont olyan kis jószívű!

NARRÁTOR
Mosolygott a kis királyfi
Hálával gondolt a kettő
Vagyis csak egy vénasszonyra

KIRÁLYFI
Ha meglesz a kis királylány
Elhívom az esküvőre
Vajon ráérnek mindketten?

4. jelenet

NARRÁTOR
És fölment az aranyhegyre
Megcsinálta amit kértek
És akkor a magas égnek
Megnyíltak az ajtajai
S az egyiken kijött egy ló


Te vagy a királyfi?

KIRÁLYFI
Igen.


Az jó. És most hova megyünk?

KIRÁLYFI
Várj egy kicsit. Te vagy a ló?
Az én új lovam?


Ja, igen.

KIRÁLYFI
Mesélj magadról.


Engemet
Egy sokfejű sárkány nevelt
Vagyis az ő felesége
Tüzet ittam és parazsat
Ettem hozzá ezek voltak.

KIRÁLYFI
Teljesen biztos vagy ebben?


Igen igen kicsi gazdám.

NARRÁTOR
És akkor az aranyzsinór
Aranykantárrá változott
És a táltos paripának
Nyakán nagyon jól mutatott
Pont úgy ahogy jól mutatott
A királyfi a nyeregben

KIRÁLYFI
Keress lovam egy fekete
Tengert mert oda kell mennünk
Egy fekete sziget is lesz
Valahol ott a tengeren
Oda megyünk a szigetre


Jó gazdám most mondd meg nekem
Milyen gyorsan szálljak veled?
Mint egy madár az elég lesz?

KIRÁLYFI
Nem lehetne úgy mint a szél?


Dehogyisnem. Bár… nem azér’…
Van egy még gyorsabb fokozat.
A szélnél is gyorsabb vagyok
Ha akarom sebesebben
Szállok mint a gondolatok.

KIRÁLYFI
Az jó lesz. Na indulhatunk.


Van egy kis baj kicsi gazdám

KIRÁLYFI
Te is kezded? Mi a bajod?

NARRÁTOR
Kezdődnek a bonyodalmak


Sajnos az van kicsi gazdám
Hogy elviszlek én szívesen
Csak hát sajnos az a szabály
Hogy hiába megyünk oda
Szuroktenger szigetére
Ha előtte nem megyünk fel
A Naphoz a magas égbe
Napnak is a pitvarába
És nem hozunk valahára
Onnan egy égő sugarat

KIRÁLYFI
Jaj ezt meg ki találta ki?


Nem tudom csak úgy hallottam
Ez a szabály mindig ez volt
Ebben a mesében

KIRÁLYFI
Soha
Nem fogunk odaérni na
Akkor gyerünk magas égbe
A Napnak a pitvarába
Hozzunk akkor egy sugarat.

NARRÁTOR
Úgy feszült a levegőnek
Az a táltos mint a madár
Tényleg gyors mint a gondolat
És fönt is volt egy perc alatt
Nem a Napnak még nem a Nap
Csak a Földnek kapujában

5. jelenet

KIRÁLYFI
Azok meg kik?


Hát farkasok.
Ők vigyáznak a kapura.

KIRÁLYFI
A kapura? Hát ez fura.
Kinek kéne az a kapu?


Most viselkedj és ne morogj
Legyél jó fej velük

KIRÁLYFI
Rendben
Szervusztok kedves farkasok
Szép napunk van ugye?

FARKAS 1
Ugye.

FARKAS 2
Nem kell jó képet vágni ám

FARKAS 1
Átmenni se kötelező

KIRÁLYFI
Mi szeretnénk

FARKAS 1
Szeretnének
Hallod ezt?

FARKAS 2
Annyi mindenki
Szeretne itt annyi mindent

FARKAS 1
Nem változik meg a világ


Mit kértek hogy kimehessünk
Mi ketten a Föld kapuján?

FARKAS 1
Kérünk?

FARKAS 2
Nem kérünk mi semmit.

FARKAS 1
Mondtunk volna ilyet?

FARKAS 2
Mi nem.

KIRÁLYFI
Ki szeretnénk menni

FARKAS 1
Igen?
Mi dolgotok van odakint?

KIRÁLYFI
A Nap pitvarába megyünk
Kell onnan nekünk egy sugár

FARKAS 2
Mindenkinek kell valami

FARKAS 1
Nem változik meg a világ

KIRÁLYFI
Nektek mi kell?

FARKAS 1
Két kiló hús.
Egy-egy nekem meg őneki.
A lovadból.

KIRÁLYFI
Azt nem kaptok.
Kaptok mindjárt két nagy pofont.

FARKAS 2
Nem kéne a bonyodalom
Egyet füttyentünk és hatan
Jönnek ide egy perc alatt
Csupa telivér farkasok

KIRÁLYFI
Jól van jól van akkor adok
A csillagos kisbicskámmal
A combomból vágok nektek
Egy-egy kilónyi falatot

FARKAS 1
A combjából. Elfogadjuk?

FARKAS 2
Hát nem tudom, te mit mondasz?

FARKAS 1
Legyen. Jól van.

NARRÁTOR
A királyfi
Elővette a zsebéből
A csillagos kisbicskáját
És a… ne is nézzünk oda…


Nagyon fájhat kicsi gazdám

KIRÁLYFI
Jóbban mint neked táltosom

NARRÁTOR
És kimetszett egy darabot
Pont két kilót a combjából
Ezt senki se utánozza!
Jó gyerekek? Senki, soha!

KIRÁLYFI
Jó, így jó lesz?

FARKASOK
Mondhatjuk úgy.
Jól van most már kimehettek.