De fölkelünk

Nem ad esőt az ég (mondom) nyomorult az ember (a te várad fala véres).

Nem ad esőt az ég (mondom) nyomorult
az ember (a te várad fala véres).
Vigyorogva bámulja testét (nem láthatod,
hol vagy), saját mocskát nyeli (saját

mocskát nyeli). Boldogabbak a földben
a bogarak: amit találnak, fölfalják
(ez a váram rejtett kertje), és amit
fölfalnak, létezik (ugye szép, nagy ország).

Schein Gábor: A kékszakállú herceg vára (részlet)
Sch. G.: Elhangolás, JAK–Balassi, 1996, 27.