Tán barátok voltak

Három férfi tartózkodott az ispotály fekete drapériával elkerített, szűkös zugában. Két élő és egy halott.

Három férfi tartózkodott az ispotály fekete drapériával elkerített, szűkös zugában. Két élő és egy halott. Waeder, a kirurgus a nyelestükröt kereste köpenye ráncában. Ambrusco, az ördög ügyvédje kibámult az ablakon. Azt a hol szélessé váló, hol elkeskenyedő vörös csíkot figyelte az égen, amely közvetlenül találkozott a tintakék tengerrel. Yorick, a filozóf kiterítve hevert.

Nagy Atilla Kristóf: A koponya lényei (részlet)
N. A. K.: Fragmenta, Cserépfalvi, 1996, 147.