Bohr, babona

Szomszédunk Tisvildében egy nap lópatkót szögezett az ajtajára. Megkérdezte egy közös ismerős: „Hát te tényleg babonás vagy? Igazán azt hiszed, hogy a patkó szerencsét hoz?” Mire a szomszéd: „Dehogyis, mit képzelsz. Csak azt mondják, akkor is segít, ha az ember nem hisz benne.”

(Niels Bohr, idézi Werner Heisenberg: Első beszélgetések a természettudomány és a vallás viszonyáról, in Rész és egész, ford.: Falvay Mihály, Gondolat, 1983, 126.o.)