Idill

Pompás nap van: az ég tisztára mosva,
Frissebb a szél, sok víg pacsirta szól…
Nem hallok semmit, ami kórusuk megzavarná,
Bár az ágyúk vad dörgése nem csitul.

És éjjel az erdőben mennyi csalogány
Dalol! Nekünk szól az ének-üzenet:
Szentségtörően ostobák vagyunk.
Mély megvetésüknek kijár a tisztelet.

(Clive Wilmer: Gaudier-Brzeska a lövészárokban, ford.: Gömöri György, Korunk, 2015/8, 73.o.)