kis vitézek / bach huszárok — Édes hazám 8/10.

árok árok
de mély árok

kis vitézek bach
huszárok

jönnek-mennek
lobogtatnak

megint jőnek
kopogtatnak

/2011/

(Erdős Virág: Márciusi kesergő [részlet, in: Édes hazám, Magvető, 2012, 324.o.)