Gondolkodni, megrendülni.

Aki elkezd gondolkodni, az kezd megrendülni. A társadalomnak nincs sok köze a kezdethez. A féreg az ember szívében van. Ott kell keresni. Hogyan jut el az ember a rádöbbenéstől, a megvilágosodástól a fényből való menekülésig: ezt a halálos játszmát kell nyomon követni és megérteni.

 

(Albert Camus: Az abszurd és az öngyilkosság. Ford.: Vargyas Zoltán. in: Albert Camus: Sziszüphosz mítosza. Válogatott esszék, tanulmányok. Magvető Kiadó, 1990. 196.o.)