Az emberek valóban ostobák

Mint ismeretes, vannak rovarok, melyek a megtermékenyítés pillanatában elpusztulnak. Az örömökkel is így vagyunk: az életben a legfőbb és legtúláradóbb élvezet pillanatát a halál kíséri.

Søren Kierkegaard: Vagy-vagy, ford.: Dani Tivadar, Gondolat, 1978, 30.