Julie kisasszony

JULIE (sikolt) Engem is öljön meg! Öljön meg! A keze se reszket, úgy mészárol le egy ártatlan állatot! Ó, hogy gyűlölöm, hogy utálom magát! Most már vér van közöttünk! Legyen átkozott az óra, mikor megláttam magát. Legyen átkozott az óra, mikor megfogantam anyám méhében! 

JEAN Mit segít, hogy most átkozódik? Indulás!

JULIE (közelebb lépett a húsvágó tőkéhez, mintha akarata ellenére valami vonzaná) Nem, még nem megyek, nem tudok… meg kell néznem… pszt! Kocsit hallok kintről!

 

August Strindberg: Julie kisasszony [részlet]
Ford.: Lontay László