Ki tudja már, hogy mi az évszak

Anyám utolsó húsvétja
 
Az utolsó öntöző verset
kórházi ágyánál mondtam el.
Mint mindig,
                     ott is egy forintot
és piros tojást kaptam érte.

S hogy Tőle is
                      Hozzá mehessek
és mondhassam a verset újra,
odébb,
           az üres piactérnél
vártam egy piros huszonkettest.
 
A kifüstölt gesztenyefákon
lomb-ótvarok,
                      mindszent-virágok.
Ki tudja már,
hogy mi az évszak
a változatlan évtizedben?

Harsonázó angyalok
a négy égtájra kiszegezve,
ezüstös baldachin-batár
gördül zajtalan föl a hegyre.
A bereteszelt Kilátón túl
áttetsző aranyfüst a táj.
 
Ő haldokolt,
                    én dudorásztam,
szabadnak érezve magam.
Mert öntudatlan bánatunknak
kezdete bódító öröm.

Lomb-ótvarok,
                        mindszent-virágok
és derékbafűrészelt fák:
évgyűrűikbe abroncsozva
a Végtelen
szögelési pontja.
Habzik,
            halódik a táj.

„Élete delén …”
                         Hogy az mikor?

Most délelőtti alkonyat van!

S hogy még időben elérjem,
és mondhassam a verset újra,
gördülünk Hozzá föl a hegyre…

Feltámadásra szól a harang:
bronz-hangjában
                          meghasadt fény,
máló visszhangja a csöndé…

Félek ajtaját kinyitni.
Várok,
           mint akit nem is várnak…
 
… az időtlenség rianása …

Telefon…:
                  három óra hosszan
nézem rezzenetlen arcát.
Mintha egy kisfiút figyelne,
s hallgatná Örök köszöntőjét.

(Kovács István: Anyám utolsó húsvétja. Jelenkor, 1988/7-8. 627-628.o.)
Illusztráció: Kovács István 1986-ban, Csigó László felvétele