Cirkuszállataim

Témát kerestem, s hiába kerestem,
Végigkerestem így vagy hat hetet.
De hát, tört ember, talán, aki lettem,
Békéljek meg szivemmel, jóllehet
Télen-nyáron, míg meg nem öregedtem,
Cirkuszállataim, e peckesek,
A fiúk, láng-lakk kocsi, nős oroszlán,
S ég tudja, mik, parancsért lestek itt rám.

 

(William Butler Yeats: A cirkuszállatok szökése [részlet]. Ford.: Tandori Dezső)