Justine

— Az én életem története az erény ártatlan meghurcolásának legékesebb példázata, asszonyom — mondta a szépséges fogoly. — Valóságos vádirat a gondviselés ellen, de mivel bűn vádolni a gondviselést, nem merek panaszkodni…

 

 

(Sade márki: Justine avagy az erény meghurcoltatása. Ford.: Vargyas Zoltán. Európa, 1989. 21.o.)

Illusztráció: a fenti könyv 165. oldaláról származik, a rajzot Palásti Erzsébet készítette