Mondóka

Nem haltál meg. Nem őrültél meg.

 

(Georges Perec: Az alvó ember. Ford.: Boldizsár Gábor. Európa, 1968. 98.o.)