Fekete péntek

kereslek hívlak nem veszed fel egyedül nem egyedül vagy

Boldog
e prófé megír
az idő közel
a ki vala és eljöv
ó vére által a minden
és hallék hátam megett
nagy szót mint a tromb
rd meg és küldd el meg
fordulék azért hogy lássam a
betűtésztát
nincs íze a húsnak
mintha nyers lenne
rakok bele sót
nem vagyok én állat
üzenem neked
szeretlek tudok számolni hét arany gy
ehér gyapjú tűzláng szav
mint a sok vizek zúg
fénylik az ő erejé
baihoz mint egy holt
félj ne félj ne félj ne fél
az élő pedig hal
ott valék és íme
örökké pokoln
kulcsai
csai
ai
i

itt láttál hét
hazugoknak találtad ők
noszokat nem szenvedheted bocsá
nat kérek egy nedves rongyot flexi
vel vágom a szigetelő acéllemezt fel
ne sértse a parkettát és nem fáradtál el
de az a mondás ellened ho
az első emlékezz
honnét estél ki és a
káromkodását hog ők zsid
nem azok a Sát
gógája
semmit ne
élj szenvedned
nem árt a második halál d
van valami kevés pan
a ki magát prófét
az ő ait gölöm én vagy
a vesék és a szív vizsgá
hallgatom a gitár a dob az én
ek fanyar gomoly
gását közben a flexi sikítva
szeli az acéllemezt
kibontja szikraszárnyait a mester
kalapáccsal üti kalapáccsal a bí
ró a neved hogy élsz hogy halott
agy vigyázz és erő meg a több
a kik haló fél van ert
nem talál telj
hozzád mint a tolvaj a ki győz
fehér ruhák ölt és zárja
nki meg nem nyitja ne félj
ne félj ne és tagadd zúg a
flexi belehasít a zsidóknak
mondják magukat és nem azok el
egy szikra lux aeterna szikra
pattan kórus lassan a mennyezet fölé
sistereg a flexi leharapja acél
ne félj ne félj ne félje de miért
tiltod meg
kereslek hívlak nem veszed fel
egyedül nem egyedül vagy
ok nélkül félek vajha hideg
volnál vagy hév ágy meleg
téged az én szám szegény és vak
és mezít szeme ogy láss
áss
ssss

sugár bekap leszo csípőj forró
rülötte ráül ledbe heg lih
liheg szeme sötétkék
üvegtenger négy lelkes állat
szemek teljes elől és
hátul és ne félj ne félj
tiltod ezért vágy
arcza vala mint emb
ikra pattan kórus lassan
átvágja a mennye hang
szikra a flexi nem érz
az idő múlását nem ér
múlását a kórus a menny
fölött a padló alatt a könyv
hét pecséttel lepe
bontsa annak pecséteit és enki
hét szeme hét szar min
den ágazatból és nyelvből és
nép és emzetből és ez világ
és ez gos és ez világos mint a
világfos drótkerítés éjjel büdös
rongyos a torkodat elvág
te rohadt büdös zsi te
dó te rohadt büd
rab ge te roh
ci a rva any cigá
elvesz a munk te roh
lünk elvesz te geci a kánkat
től te büdös ku a maced
határon lop
ki a sorokból a csecsemő
albá szerb ontenegr maf
fia visszaváltható pénz
de előtte a gyerekek
vese máj tüdő kimetszik
kelet nyugat szabadpiac
addig nem gond addig nem gond
míg nálunk nincs míg ná
mzeti hánybolt a pénz
tárgép mögött újszövetség
míg én be nem a lábad te
apa mi az a háború
nem értem mondd magyarul
anya ugye nálunk háború
ugye nem kell menekü

kurv any kapd szomat buzi
agyarok ma az euró
gyarok a keresztény szifili
agya civilizác érték magya
megvéd urópa szöges
közbeszerzés és és és és látám mikor
a Bárány a pecsétekből
és láss és fehér ló győz

gymást öljék annak nagy kard
fekete ló mérleg vala de a bort
és az olajt ne bánt sár
ga ló fegyver éhség a föld
fenevadai által és az ötöd
ecsét azok a kik megölet
nem ítélsz még
pedig megérdemlem
loptam csaltam hazud
és nem ítélsz meg
és ez az ítélet
és nem állsz bosszút
és ez a bosszú
rt sten olyan
az isten an mint a mi
olyan mint a
semmi
nulla
sem olyan
ítélet én
magam gyok a bíró
a bukás ert
oha nem áll osszú
mert soha rt te zt

áll bosszút
lenulláz
isten a te
nélküled kell is
nem igaz mert te még egy kevés
ideig godjanak a kiknek
ell öletni és a hato
a nap feketévé lőn mint a
szőrzsák a hold a vér
csillag a földre a fügefa
éretlen gyümölcsei mikor
nagy szél rázza és az ég
eltakaro mint mikor a papírteker
összegöngyö rt
haragjának nagy na a kórus
lassan szikra pattan emelkedik
a padló alá a kór kuss
a flexi ugat acélsikoly
a mennyezet fölé
nem én voltam nem én
hát ki
és láték gyalt a makkját
a csikló a rózsa a nyel
míg meg nem pecsételjük
szolgáit az ő homlok és a királyi
arczal a földnek jöttek a nagy nyomorú
és megmosták a Bárány fehér vérében
és a vizeknek élő forrás
eltöröl a hete
pecsét a csillagnak neve
pedig üröm mivel keserűkké
lőnek a hamburgi áruházban késsel
az iszlám nem allah vet a mocsok
error még egy hétig tart
egy és egy csillag esett
le az égről a földre és füst fel
ég a lág a szak a világ ég a kor
a világkorszak a kútból és üstből sáskasereg
a napokban keres halált de a halál
elmegy elől az első
jaj múl és azu még két jaj
ja rsl sgaaa tff
dfw
e
e
evet
követ
vetkezik hogy megölje
az emberek harmad
kiálta nagy szóval orosz
ordít és vedd el és edd meg
megkeseríti a gyomrodat de a
te szádban édes méz

népek nemzet eszm
ászló bélyeg rhavagon
királyok a mester kalapácsa
veri a falat a mester szikraszárnyakkal
kalapácsolja a falat gyászruhá
nagy félelem esék azokra a kik
őket nézik vala íme a harmadik jaj
hamar eljő nagy szózat egyen
lőnek a mennyből
és nagy jégeső
hogy mikor szül annak fiát megegye
apa én nagy vagyok ugye
nem kell többé pelus
én már állva pisilek
apa én segítek neked
fogom a létrát
és álla a tengernek fövenyére

basszál basszál ba
ismét majd ismétlő ma
meddig ismétlő medd ismétlődik
szál basszál meddő ismétlés edd
ál még szál a ha
puszta geszt az unal ellen
végítélet porn
az unalo ell az idő
nem mérhet a tudomá
eszkö mert az idők vé
szem a po ély kalip es szis
nem érzék ogy itt a
és a gyereke után aki én
már el sem képzel
aki én nem
kicsoda hasonl
e fene kics
viaskodhatik ő vele kísér
kísértet járja be az ország
a világpiac kiaknázása
nyeld a ciángecit
termelé és ogyasztásá
kozmopol formálta
az ipar lába alól a mzeti talaj
új iparok szorítják őket eknek
meghonosítása min civiliz nemz
életkérdés válik
nem hazai nyersanyag
hanem a legtáv égövek
gyártmányait nemcsa magában az országb
anem a világ minde
fogyasztják a legtávolabbi országok
és égöv termék
a régi helyi és nemzeti önellátás és elzárk
a nemz sokol érintkezése
egymástól való sokrétű függése
hanem a szellemi termel
megnyitá azért az ő száj
a farkát gatom a ci a ná
be hátulról a lukam káromlásra
ha valaki kend be könyör
visz mást ő is fogságba
kell annak add a farkad
a ki pedig nem ad enni inni aki
az pedig nem fog számlál
a fenev számát vanhat
hatol be a lukam kend be
csavar olajoz

elejtettem a telefonom
megrepedt a kijelzője
nem tudom bekapcsolni
nem tudnak felhívni
nincs navigációs programom
hogy jutok vissza haza
nem hívhatlak azt sem
tudom hol és hal vagyok
szó az ég
mint sok
vizek zúg
és mint nagy mennydörgés
és hall a kórus metsző
amint a szikra pattan
az acéllemez pedig meghajlik
mintha olvad
a szikrák koszorújában
forr össze ágyékunk
beteljes a hang a harang a harag
a hét csapás de itt abbahagyom
abbahagyom hagyom a gyom
mert nem tovább abba
mert abban be nem mehet vala
be nem mehetek míg a hét
csapás be nem
végeztetik
és lőn vér

anya tudom hogy nincs ott
nincs ott semmi
mégis félek

mert méltók
hogy az embere
tikkassza tűzzel
rágják vala az ő nyelv
az ország set
végre van szegőléc van
de kínlódom vele mint az atom
mert belevágták a szigetelő
lemezt a parkettába és minden
sziget elmúlék hegy
nem találta többé jége
mint egy-egy tálent szálla
az égből az emb károml
a jégecsapá mert fele
agy a paráz árh
a ki a sok tőké a vezet
tágult a piac a szüks
sem tud kielég ekko
gépberend ipari term
ipa hadser főnök
világpiac fist fuck
államhata paráz seggrészeg
az ország a tőzsde
akkor a harmadik világba
legyárt olcsó majd utá
mozgósít állomány felforg lát
a fenevadat a mely vala
és nincs noha van a vesz ár
mert az ő harag borából
lami nép és királyai
ő vele nyalakod a kalmár
meztelen készpénz
vallási politik

újraeloszt népakar nevében
tatám disznóját a háború után
a kommu nép vében a hatal
papok elől gyere a vécébe velem faj
elmélet az olcsó országokba import szemét
lerakatok szemétszállító szemétfeldolgozó
szeméthordó kamionok cégek szemét
elosztó központok konténer-országok
olcsó megbízható gyorsan gyűjtögető
szemétzabáló szemétkunyhók szemétbirodalom
újrahasznosításnak ellenálló tárgyak tárgyalások
hulladék hulladék hulladék hull a hó és tépd
le a gatyád add a heréd rapom lom kapcsolj
a vetkőző programra

hogy tetszik a szegő
nagyon szép jó lesz
a sorfalakból kiálló acéllemezek lemetszve
a sorokon szegőléc áll
összerakjuk a szekrényt
fúrógép csavarok polcok
most már be lehet pakolni
végre be lehet pakolni a föld alá
legyen kozott
legyen átkozott ki romból
mert ösztöneivel tudja
hogy semmi sem vissza
sem visszacsinálható
kalmár is sirat és jajga őt
mert az ő árui senk nem vesz
elutasít a kérelem ingatl adó zmény
nyilvánosan sivár kizsák
mányol szop nyal vér az
a na vár meggazda
mind hajó volt a tenge
annak drágasá ho elpusztu
ha nálunk háború lesz
menjünk a tengerre
apa menjünk
oda hol nincsenek háborúsok
jövel éle vizel
ingyen kukkol
biz hamar eljő
mindny ti veletek
ilág prolet lotyók
egyesül
soha többé
kilenc apró
szaggatott hang
ég a kurva korszak
gyalai
de az úr
én lenni aki
egyórá
jövetel
az áruházban
akció fekete messiás
jövetel
általad lam lunk
szünet
tele az orrom
ki kell fújnom
hová tettem a zsebkendőt
nincs a nadrágzsebben
nincs az asztalon
nincs a konyhaszekrény polcán
hová tettem
hová
szünet
fújnom a kürtöt
a jel