Csak asszony

Dr. Sebastian, az ideggyógyászat tanára, konstatálta magán, hogy szerelmes. És bár negyven éves szíve nem először ment keresztül ezen a betegségen, a recidiva ez alkalommal veszedelmesen komoly szimptomákkal lépett fel. A kételyek és belső küzdelmek jól ismert jelenségeinek lefolyása után elhatározta, hogy megkéri ideálját, – annál is inkább, mert a fiatal nő, a mellett, hogy természetesen a világ legtökéletesebb lénye volt, az egyetlen egészséges idegzetü nő volt, kit életében ismert. Gyakori találkozásaik közben, orvosi együttműködésük egyetlen pillanatában sem árult el olyan jelenséget, melyből a látszólag egészséges nőknél a jövő neureszténiás és hiszterikus nemzedék anyáira lehet következtetni.

(Ritoók Emma: Mai idegenek. Singer és Wolfner könyvkereskedése, Budapest 1896)
Illusztráció: Four Women Crying, circa 1878 Courtesy Stanley B. Burns, MD, The Burns Archive