Magány

ORVOS Önt nem szólították?
LOTTE Nem. Én csak úgy itt vagyok.
ORVOS Be volt jelentve ma délelőttre?
LOTTE Nem. Én csak úgy itt vagyok. Nincs semmi bajom.
ORVOS Távozzék, kérem.
LOTTE Igen. (Lassan kimegy)
Az orvos becsukja mögötte az ajtót. Bemegy a rendelőbe, becsukja az ajtót.
Sötét.

(Botho Strauss: Kicsi és nagy. Ford.: Györffy Miklós, Európa, 1990. 242.o.)
Illusztráció: Botho Strauss: Gross und Klein. Sydney Theatre Company, Lotte szerepében Cate Blanchett