Szabatosság

A szorosan emberi kötelesség teljesítése ugyanabba a rendbe tartozik, mint a szerkesztői, fordítói vagy a számítási munkákban a szabatosság. Ezt a szabatosságot feladni a tárgynak kijáró tisztelet megvonása volna. Ugyanaz volna kötelességünk elhanyagolása is.

(Simone Weil: Jegyzetfüzet. Ford.: Jelenits István. Új Ember—Új Mandátum, 2003. 150.o.)