Max

Pápáról, a húsgyárból dísztávirat: „Max Károly Csondozóbrigád” aláírással. Derű.

(Krónika-töredék. Nagy László naplója. 1977. augusztus 24. szerda. Helikon, 1994. 441.o.)