Nevező

Nem vezet saját út embertől emberig. A legszeretetteljesebb beleérzés, a legátgondoltabb lélektan, a legtermészetesebb nyitottság sem képes eljutni a másik emberhez, nincs lelki közvetlenség. Krisztus közöttünk áll. Csak rajta keresztül vezet út felebarátunkhoz. Ezért a másikhoz vezető legígéretesebb út a közbenjáró ima, és a Krisztus nevében mondott közös ima a legvalódibb közösség.

(Dietrich Bonhoeffer: Követés. Fordította: Böröcz Enikő)
Illusztráció: Szűcs Attila: Szivárványbaleset