Egy találkozás megbeszélése

Ott leszek
hol nélkül,
te is,
mikor nélkül.

Kettőnk közül
majdnem szemközt ülök le.

(Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása, Magvető, Budapest, 1973, 21.)

Fotó: Vásári Melinda