Egy József Attila-sorra

A dallam nem változtat szövegén. Kétezer éves már a régi nóta: a tű fokán jutsz a paradicsomba, s nincs boldogabb, mint a lelki szegény.

A dallam nem változtat szövegén.
Kétezer éves már a régi nóta:
a tű fokán jutsz a paradicsomba,
s nincs boldogabb, mint a lelki szegény.

Hogy átláttál az Írás szövetén?
Csak Maya fátylán! Épp olyan csalóka
a menny is, mint a föld, bár fönn a csolnak
a hold, és fényből szőtt a szövevény.

A kín a hóhért üdvözíti csak:
átbújtak Krisztus lábán-tenyerén
a vasszögek — tevék a tű fokán.

De fellázadnak egyszer a szavak,
és ha a dallam nem fog szövegén,
a szöveg változtat majd dallamán.

Baka István: Egy József Attila-sorra
B. I.: Versek, Tiszatáj, 2003, 244.