A gének etikája

Továbbhordják a színeket, testarányokat, és mivel nincs testtől független lélek, hordozzák a haragot, a félelmet, és az eredendő bűnt is...

Minden e fizikai eseménynek van e’ fizikai oka úgy,
hogy e’ — a megfelelő fizikai törvényekkel összhangban —
önmagában elégséges ahhoz, hogy e-t létrehozza.

A tudomány mai
állása szerint
a gének felelősek
a tulajdonságok öröklődéséért.
Továbbhordják
a színeket, testarányokat,
és mivel nincs testtől
független lélek,
hordozzák a haragot,
a félelmet, és az
eredendő bűnt is, ami
viszont a leszármazás
elágazásai miatt bűntudattá
kavarodott,
ezért érezzük, hogy el kéne tudnunk
különíteni a jót és a rosszat,
ami a bűn miatt esett szét,
de egyre valószínűbb,
hogy a kettő közötti senkiföldjén
csakis a bűntudat értelmezhető.