Janicsárzene

Marcinak beadok én ma: jő a Pupuc Stratagéma! nem segít rajt’ esdő ima: jő a Pupuc Stratagima!

Harmadik Korszakában (Ultima Maniera) P. Pupucka Pafnúc bálnát megszégyenítő könnyedséggel a Zene tengerének habjaiba vetette magát, ez alkalmi zeneértést eleinte nem szánva másnak, csupán afféle lángelme-szellőztetőnek (szavajárása volt). Mégis a zene árja néha oly ismeretlen tengerrészek felé ragadta, hogy kalandjától megmámorosodott (lásd „Előkék, mordentek, cifrantyúk és phioritúrák a türkmén-ottomán hadizene kezdetein. HOGYAN HARSAN A DAL?” ZENEI ELŐIDŐK, Karánsebesi Értesítő, XIV. Évfolyam). Mint Joannes Transsylvaniensis ágyúöntő tudományának a Bizáncot vívó török — úgy vette hasznát, ha nem jobban, szakkutakodásának a turk, a kurd, a szeldzsuk és ottomán katonazenében; hiszen várfalak megmászását, tűzben égő rohamlajtorják odatámasztását és elszenesedés előtti meghágását janicsárzene lelkesítő hangjai nélkül elképzelni sem lehet. Ezért, Jámbor Adalék gyanánt, a Pupuckiánákat gyűjtő rajongók óhajának eleget tenni hadd szolgáljon hát közörömünkre e Küsded Interlúdium közrebocsátása: annak a templomos ál-madrigálnak a nótája, melynek hangjaira, azon-táncos-paripátlan, de az apostolok harci ménjén, Dr. P. Pupucka Pafnúc, soktollú Szellemének pogányverő buzogányát a feje fölött megtekerve, a kaszára-kapára kapott nép élén, a Marcivár meghódítására felindult.

Marcinak beadok én ma:

jő a Pupuc Stratagéma!
nem segít rajt’ esdő ima:
jő a Pupuc Stratagima!

Az ki Szűmön — az a számon
kelevézemen puzdrámon:
átgázolok ez Nyim-Nyámon
Isten úgy segéljen ámen!

Tomporon-s tökön trafálni
Marcivárból kicibálni
elgyolkolni felfogadtam:
emberére lel legitten

Torka lesz a jajnak ára:
ismerendjen bajnokára
vasingébül napszállatig
ez Pogány Bél kironttatik

Jézus úgy kacagja hogy a
vastaghúsát megcsapkoggya!
Ez Őrdegh íly kegyességet
Pupuc Által tészen néktek

Ki vólt fő bajnak bibébe:

rontott bástya meredélye!
Ki vólt életnek fúlánkja:
csepp szövétnek óltott lángja!

Gonosz Pára tova-elszállj

coki neked ez a Fertály
Pupucé lőn minden fórum:
Koncília Bullelórum —

alakuló Új Konklávé
doktor Pépuff Pupuckáé
Galamb Kire alászállott:
Tisztelőknek Társaságok

nem urbáncs nem populista:
minden tagja pupuckista
vérzivarzó zord üdőbe
Néki vón’ felesküdőbe’

Esztet zengi Vár és Ucca:
„Eggy a’ Jédus s Pé a Pucca
Kinek Széke-s Műve — Ludtztza
Szent Írásos Ország-Tzutztza!”

Hiteles nótája annak a fehérkeresztes zászlók alá, pogányság lerontására hadba hívó neopupuckiánus harci szájallatnak, melyet ajka néma mozgatásával a Vaslépcsőházban Pupuc, maga bátorítására mindeneknek szuggerált.

Határ Győző: A Fontos Ember, Serdián, 2003, 238–241.