Ez a vers indokoltan provokatív, és nem reflektál a szerző nézőpontjaira

Túl hosszú ideig voltam elnyomva a verbális nyelv zsarnoksága alatt, ami olyan, hogy nem képes másra, mint hogy tárgyiasítson és befűzzön minket az idő lineáris dimenziójába, aztán kialakítsa bennünk azt a téves elképzelést, hogy a dolgok vagy személyek kifejezhetőek tárgyi kifejezések használatával. Én most úgy döntöttem, hogy kilépek ebből civilizálatlan állapotból.

„You can’t catch me, I’m syntax free.”
(Kim Gordon)

Túl hosszú ideig voltam elnyomva a verbális nyelv zsarnoksága alatt, ami olyan, hogy nem képes másra, mint hogy tárgyiasítson és befűzzön minket az idő lineáris dimenziójába, aztán kialakítsa bennünk azt a téves elképzelést, hogy a dolgok vagy személyek kifejezhetőek tárgyi kifejezések használatával. Én most úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a civilizálatlan állapotból.

Mostantól meg fogom kérni a barátaimat és a követőimet, hogy ne használjanak névmásokat, amikor hivatkoznak rám. Nem vagyok te, sem ő, sem ők, sem ez, sem az. Az ilyen rövidítések sértőek a személyiségemre nézve. Elutasítom, hogy nemek és számok szerinti alapkategóriákkal csonkítsák a személyemet.

Az én nevem most már nem egymást követő betűk bizonyos módon kiejtett halmaza, sokkal inkább egy rövidke tánc, a jobb kart kecsesen felemelve, a kézfejet a másik felől a világ felé fordítva, ezzel egy mozdulatban kifejezve a nyitást, ezzel egyidejűleg a bal térd kissé kifelé hajlítva, és felemelve a jobb lábat, a lábujjakkal negyed kört téve a szív centrumától számított 45 fokos szögben, balról jobbra mozgatva a lábat, ami szintén a nyitást fejezi ki. A nem-táncosok általában rosszul ejtik ki ezeket a mozdulatokat, ezért elengedhetetlen, hogy fáradhatatlanul gyakorolják őket, ha csak nem akarják, hogy megsértsenek másokat. Ezek a mozdulatok a továbbiakban a nevemet jelentik, és ez a név helyettesíti az összes névmást, amikor egy beszélgetésben megemlítenek.

Valaki például használhatja a következő mondatot (cserélje ki a zárójelben levő szót a fenti mozdulatsorral):

Ma belefutottam [tánc]-ba. [Tánc] azt mondta, hogy [tánc]-nak szörnyű álmai voltak előző éjszaka, ahol [tánc] találkozott egy cunamiszerű démonnal, aki szét akarta rombolni a házat, ahol [tánc] él.

Jegyezzük meg, hogy akárcsak ebben a példában, a birtokos jelző sem lesz a továbbiakban elfogadható. Nem lesz [tánc] háza vagy a te vagy az ő háza, sokkal inkább a ház, ahol [tánc] él. Elutasítom, hogy bárkit vagy bármit is birtokolhatnék mostantól, vagy hogy engem bárki vagy bármi birtokolhatna. A szabadság iránt való elkötelezettségem a megtapasztalás minden területét magába foglalja.

Ferencz Mónika fordítása