mindenütt, mindenütt

De megvertek. De megvertek. Asszonyom lásd, mi még se halunk meg. Sohse halunk meg!

De megvertek. De megvertek.
Asszonyom lásd, mi még se halunk meg.
Sohse halunk meg!
Durcás lepedőkön dög volt csak a tegnap —
dögöljenek, akiknek úgy rendeltetett.

Magam kapuján most kinevetem a reggelt.

Hollahó-o-ó!!
Megtalált örömmel sujtásos a kedvem,
(mind a tiéd, mind a tiéd, mind a tiéd)
s nézd, hogy új torony hegyébe kakaskodik a vágyam.
Asszonyom! a szemem: fáklyás pincegádor.
Asszonyom! a fülem: idők melegágya.
Asszonyom! a hangom: fény a föld orcáján.
S mint mindig:
látom az egészséget támasztó márciusi levegőgerendákat,
hallom a megtejesedett füvek mezőbe nyújtózását
s mint mindig:
fölbuzogó meleg énekemmel
(merthogy mi sohse halunk meg!)
a kórházak puha, fehér vásznait teregetem el
a sárga kínhegyekre,
a fekete siralomlukakra
s a föld városokká forrott sebeire
mindenütt, mindenütt.

Kassák Lajos: Nagy bajainkban az asszonyomhoz
K. L. összes versei II., Magvető, 1977, 720.