Nincs garantálva

Az emberi lélek időbeli halhatatlansága, ami tehát egyet jelent a halál után is tartó, örök továbbéléssel, nemcsak hogy semmilyen módon nincs garantálva, de ami a legfőbb: e feltevés egyáltalán nem nyújtja azt, amit általa el kívántak érni. Hiszen megoldódik-e valamilyen rejtély azáltal, hogy örökké életben maradok? És nem épp annyira rejtélyes-e ekkor ez az örök élet, mint a jelenbeli? A térben és időben élt élet rejtélyének megoldása téren és időn kívül van.

6.4311. A halál nem eseménye az életnek. A halált az ember nem éli át.
Ha örökkévalóságon nem végtelen időtartamot, hanem időtlenséget értünk, akkor örökké él az, aki a jelenben él.
Életünk éppúgy vég nélküli, ahogy látóterünk határ nélküli.

6.4312. Az emberi lélek időbeli halhatatlansága, ami tehát egyet jelent a halál után is tartó, örök továbbéléssel, nemcsak hogy semmilyen módon nincs garantálva, de ami a legfőbb: e feltevés egyáltalán nem nyújtja azt, amit általa el kívántak érni. Hiszen megoldódik-e valamilyen rejtély azáltal, hogy örökké életben maradok? És nem épp annyira rejtélyes-e ekkor ez az örök élet, mint a jelenbeli? A térben és időben élt élet rejtélyének megoldása téren és időn kívül van.
(Itt nem természettudományos problémákat kell megoldani.)

Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés, Márkus György fordítása
Atlantisz, 2004, 101.