Tájkép

Harcra kész varjúsereg bukkant elő hátam mögött.

Bátran szeltem a felhők
fehér dűne-halmait,

Szárnyaimmal egyen-
súlyozva az áramlatokban.

Harcra kész varjúsereg
bukkant elő hátam mögött.

Sokáig ellenált acél-
testem.

Felriadtam,

eszembe jutott egy gyerek-
kori filmrészlet:

Szürke öltönyös férfi
futott a tág mezőn.

Duplaszárnyú, propelleres
repülő üldözte.

Képzeletem celluloidján
sokszor ismétlődött a jelenet:

Senki sem látta.
Sercegve perzselt a nap.

Orcsik Roland: Vágás
O. R.: Harmadolás, Kalligram, 2015, 27–28.