Lénárt Tamás

Lénárt Tamás

Az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének oktatója. Érdeklődési területe a vizuális kultúra és a médiaelmélet kapcsolata az irodalomtudománnyal, valamint a háború utáni magyar líra és próza története.