Kulcsár-Szabó Zoltán

Kulcsár-Szabó Zoltán

Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanár, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének vezetője. Kutatási területe a 20-21. századi költészet és irodalomelmélet. Legutóbbi kötete 2016-ban jelent mg Szinonímiák címen.

A későbbi személy

Sokféle megoldás létezik egy költői oeuvre egészét bemutatni hivatott, reprezentatív kötet összeállítására. Le nem zárt (vagyis a szerző által vagy az ő közreműködésével kiadott) életművek esetén az ilyen gyűjtemények egyik súlypontját az a szekció képezi, amely a legfrissebb, de önálló…