Dánél Mónika

Dánél Mónika

1976-ban született Csíkszeredában. Az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének adjunktusa. Első kötete 2013-ban Áttetsző keretek. Az olvasás intimitása címmel, második kötete 2016-ban Nyelv-karnevál. Magyar neoavantgárd alkotások poétikája címmel jelent meg. Jelenleg (2018-2021) az Oslói Egyetem posztdoktori kutatója. Kutatási területei az intimitás és a nyilvánosság kódjai a (poszt)kommunista kultúrákban, kortárs magyar és román irodalom és film, intermedialitás, valamint a transznacionális elméletek és a kelet-európai többnyelvűség.