Ádám Zsófia - Szemes Botond

Ádám Zsófia - Szemes Botond

Ádám Zsófia 1993-ban született Szegeden. 2015-ben szerzett diplomát az ELTE BTK magyar alapszakán, jelenleg az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet azonos nevű mesterképzésén vesz részt. Korábbi kutatási témái között szerepel egyebek mellett Kertész Imre, Ludwig Wittgenstein, illetve az analitikus filozófia bizonyos problémái. | Szemes Botond 1994-ben született Budapesten. Irodalom- és kultúratudományos kutatásokat egyaránt végez.

A forma története

David E. Wellbery egy újabb, rövid írásában úgy jellemzi az irodalomtudomány jelenlegi helyzetét, mint amelyben az elméletalkotásnak és a különböző teóriákra alapozott interpretációknak csökken a szerepe: „Az elméletek az alapozás és az összegzés kettős státuszával bírnak, és mindkét szempontból gátolják a folyamatban lévő gyakorlatot.” Még saját, 1985-ös elméleti vállalkozásával kapcsolatban is arra a következtetésre jut, hogy napjainkban egy kortárs elméleteket bemutató kötet bizonyára kevésbé volna hasznosítható. Véleménye szerinte ez nem azért van így, mert az általa összeállított kötetben „megjelenített elméleteket jobbak váltották le, hanem azért, mert már nem vesszük sok hasznát az irodalomtudomány elméletének. Senkinek sincs ideje rá.”