Lenni önmagában érték

Rakovszky Zsuzsával Vita élő időben című verseskötetéről beszélget Németh Ványi Klári Rakovszky Zsuzsa (Fotó/Forrás: Szilágyi Lenke / Magvető Kiadó Facebook-oldala); Németh Ványi Klári (Fotó: Szász Veronika Sára) Szereti a festészetet? Volt egy időszak az életemben, amikor festő szerettem volna lenni.…

Rakovszky Zsuzsa: Vita élő időben

Rakovszky Zsuzsa (Fotó/Forrás: Szilágyi Lenke / Magvető Kiadó Facebook-oldala) A: Ahogy jöttem, láttam egy műszaki bolt kirakatában bekapcsolva a tévét, s képernyőjén egy összeomlás képeit: menekvők fejvesztett tülekedését a reptéren, ahogy emelkedik a gép, s hogy aki mindhiába kapaszkodott a…

Márton Miklós: A gondolkodás élménye

(Elijah Chudnoff: Cognitive phenomenology. Routledge, New York – London, 2015) Márton Miklós Az megvan, amikor egész délelőtt érzed, hogy valami nem stimmel, és egyszer csak rájössz, melyik fontos levelet felejtetted el megírni? És az, amikor hosszan töprengsz egy matematikai bizonyítás…

Pálfalvi Lajos: A költő, a város és a krimi

(Marcin Świetlicki: Tizenegy. Plusz végtelen. Ford. Wolosz Vera. Prae Kiadó, 2022) Pálfalvi Lajos (Fotó forrása: wikipedia) Świetlicki olyan szorosan kötődik Krakkóhoz, mint Kavafisz Alexandriához, de persze egész másképp. Nem a város kulturális emlékezetének őrzője, aki a barbárokra vár, hanem egyike…

P. Szathmáry István: Konzervativizmus a sztyeppe szélén

(Pálfalvi Lajos: Írók a birodalmak között. Tanulmányok. Gondolat, 2021) P. Szathmáry István (Fotó forrása: valaszonline) Egy olyan, immár évtizedekben mérhető, ráadásul igen széles mederben hömpölygő műfordítói pálya, mint amilyen a polonista Pálfalvi Lajosé, határozott képet rajzol elénk a forrásnyelven született…

Deczki Sarolta: Four Women

(Mán-Várhegyi Réka: Vázlat valami máshoz. Magvető, 2022) Deczki Sarolta (Kép forrása: Facebook) Négy női sors, mint Nina Simone híres számában, a Four Womenben, mely éppúgy a nők kiszolgáltatottságáról szól, mint a regény, s éppolyan vázlatszerű formában. A kritikák rendre nagy…

Arató László: Épülés vagy hasadás

(Mesterházy Balázs: Penészes Isten. Kalligram, 2021) Arató László Térey János 2000-ben Paulusával újjáteremtett egy elavult műfajt, a verses regényt. Megnyitott egy bezártnak vélt kaput, amin azóta már többen is sikeresen kopogtattak. Persze a műfaj feltámasztása nem lehet puszta szerzői önkény…

Sulyok Valentina: Súly, ami könnyebbség

(Wirth Imre: Úgy járkálsz, mintha lenne otthon, Scolar, 2022) Sulyok Valentina Az emberi létünkből következő esetlenség felvállalása: idő és távolság kérdése talán. De hogy megnevezzük azokat a különféle okokat, amelyeknek kiszolgáltatottságunkat köszönhetjük: ehhez már olyanfajta bátorság szükséges, amely nem riad…

Bombitz Attila: Messziről, tárgyszerűen

(Györffy Miklós: Egy emigráns vallomásai. Kalligram, 2022) Bombitz Attila (Fotó: Kerekes Zoltán) Györffy Miklós regénye egy temetéssel kezdődik, helyesebben a temetés okozhatta nehéz álommal, amelyben mintegy egymásra rétegződve jelennek meg a hatvanas éveinek közepén járó, aktuális krízishelyzeteket megélő Cziffra János…