Kategória Medvészet

Rasszista utazások — Sen-kise

A Sen-kiséknél ha egy lányt és egy fiút a törzs vénei egymásnak szántak, akkor gyakorolniuk kellett. Összezárták őket kettesben, és nem jöhettek ki a sátorból egészen addig, amíg meg nem szerették egymást. Azt csomózta a varázsló, hogy ezek nagyon mulatságos idők voltak, a páros élet legizgalmasabb hetei, mert többnyire hetek kellettek, és egy idő után már gurultak a kacagástól a fiatalok a sátorban, olyan vicces volt, ahogy mondta a másik, szeretlek, pontosabban, mondani próbálta, aztán egy idő után elhallgatott a kacagás, és, ahogy mesélték, nyíltak a szemek, és megmozdultak, majd kiáradtak az érzelmek, és egymást erősítve csaptak az égig, mint a végül meggyújtott tűz füstje, amivel jelezték, hogy megtörtént, beleszerettek egymásba. Egy kicsit hasonlít ehhez a keresztény világ pápaválasztási módja. Egy kicsit, de nem nagyon. Talán csak a füst.

Rasszista utazások — A hazudhatatlan nyelv

Az állatok nem tudnak beszélni. Ez egyesek szerint megnehezíti, hogy árnyaltan, pontosan fejezzék ki akaratukat, szándékaikat és érzéseiket. A medvészek egybehangzó véleménye szerint ennél sokkal jelentősebb az a tény, hogy nem tudják az ellenkezőjét állítani annak, amit cselekszenek. Megyek, mondta, és nem ment. Nem megyek, mondta, és ment. Egyetlen ismert nyelv van, amely hazudhatatlan, a már kihalt indián törzs, a Sen-kise törzs nyelve, melyet holland tudósok kezdtek megfejteni. Nem véletlen, hogy a törzs kihalt, és nem véletlen az sem, hogy a hollandok nem voltak képesek lefordítani a nyelvet, hiszen például flamandul kitűnően lehet hazudni.

Rasszista utazások — Az örök fiatalság

Egyes indián törzsek ráncosodás ellen az örök fiatalságot javasolják. Azt olvashatni kipujaikon, hogy az a legbiztosabb módszer öregedés ellen, ha örökké fiatalok maradunk. Hergelbergi német kutatók vitatják ugyan az indiánok állításait, de francia kollégáik szemükre hányják, hogy empirikus cáfolatra képtelenek. A hergelbergiek a kritikát tartalmazó válaszlevelet faarccal, de nagyon empirikusan cafatokra tépték.

Feljegyzések a generációs szakadékból 4.

Vannak szerencsés időszakok, amikor alkalmunk van minden szót és minden konkrétumot a maga helyére illeszteni, és ha lassan, óvatosan mozgunk, nem is mozdulnak el a helyükről. Ilyenkor rövid időre tiszta lap leszünk, tudunk menni meg nézni is, meg kérdezni is, és élvezzük, sőt izgalommal tölt el, amint végighallgatjuk a válaszokat, és a boldogság forrása kettős. Már régóta nem részesültünk ilyenben, már régóta nem tudtunk meg semmit, és most megint megtudunk valamit valakitől, valamiről, és nem találkoztunk azonnal a konkréttal, ami bezár a vetítőbe, hogy újra az egyetlen lehetségest nézzük színről színre, négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre, megszüntetve minden mást.

Feljegyzések a generációs szakadékból 3.

Rajtunk áll, milyen problémákat választunk. Hogy képesek vagyunk-e megoldani vagy sem, az nem ügyességünkön, rátermettségünkön, tehetségünkön múlik — az már a problémaválasztáskor eldől. Tulajdonképpen a rémületes az, hogy egyre pontosabban tudjuk, mi következik. És ez a jövőbelátás, ha kiterjedne, az élet értelmétől fosztana meg, már ha értelemnek lehet nevezni egyáltalán, hogy addig tapasztalunk valami újat, amíg nem tanuljuk meg, hogy mi következik. Mire megtanuljuk, hogy mi következik, mert végül nem tudjuk nem megtanulni, addigra már tényleg nem is nagyon jön semmi új, és akkor vége. Az is kérdés, hogy megtanuljuk, vagy nem tanuljuk meg, hogy meg akarjuk-e tanulni egyáltalán — végül persze mind megtanuljuk —, vagy ott lappang bennünk a félelem a jövőbelátástól: ha megtanultuk, akkor vége.

Feljegyzések a generációs szakadékból 2.

Az öregedési pont nem döntés következménye: egyszer csak úgy maradunk, bizonyos vonatkozásban. Az öregedési pont lehet gyermeknek maradás, más kérdésekben ellenkezőleg, hirtelen felnövés, és nem csak időben történhet, hanem térben is — egyszercsak megszűnik az együttmozgás például egy várossal. Nem követjük többé az épületek, a helyek változását, keletkezését és elmúlását. Nem tudjuk megbocsátani például az Aranyhal pusztulását, nem tudunk ugyanazzal az érzelemmel átkötődni egy másik helyhez, a látható város pedig, ami kívül van, egyre kevésbé hasonlít a valóságos városhoz, a számunkra lehetséges egyetlen városhoz, ami már csak belül van.

A szem és a szempontok

Úgy látom, szóltam, nem tudjuk közösen használni a teret és az időt. Nem tudjuk szinkronban használni, mert ha ugyanakkor ugyanott vagyunk, és nem ugyanazt látjuk, az még nem volna baj, de ahogyan ön úgy lát, az lehetetlenné teszi, hogy én közben a magam módján lássak. Nem feltételezek ilyen irányú szándékot az ön részéről e mögött, mindössze konstatálom az eredményt.

Jelentéktelenségelmélet

Az egyik legnehezebb tudományág, s ez már a tárgya megnevezésében is megmutatkozik, hiszen ha elkezdünk tárgyalni valamit, vagy ha csak érdeklődést mutatunk a dolog iránt, azzal akaratlanul is jelentőséget tulajdonítunk neki, ezáltal automatikusan ki kell zárnunk vizsgálódásunk köréből.

Január

Január, az egy nagyon geci hónap. Soha nem érkezik el a holnap. Nem hallod, hogyha szólnak. Nem látod, hogy hol vagy. Hátha meg sem gyilkolnak, De mindent megindokolnak: Január, az egy nagyon geci hónap.

Jelentéstan

...nálunk évente harmincnyolcezer feljelentés érkezik az adóhivatalhoz (forrás: Magyar Idők). Az naponta több, mint száz. Arányosan elosztva mintegy tizenöt percenként egy. Kollégám, azt vetette föl, hogy ki kellene számolni pontosan (13,8 percenként), és hát ott van az éjszaka is, amikor nem. Éjszaka? Olyankor a legjobb! Éjjeli feljelentő, álmatlanságban szenvedő feljelentő, akit a jó lelkiismerete nem hagy aludni, amíg legalább egyet fel nem jelent...