Kategória Kritika

Nagy Csilla: Mesterség és emlékezet

(Kabdebó Lóránt: „egy Költő Agya”: Szabó Lőrinc pályaképe a „modern” európai költészetben. KMTG, 2021) Szabó Lőrinc azt írja a Tücsökzene egyik versében: „Miskolcon többször laktunk. De alig emlékszem rá.”[1] Emlékezett. Még ha el is hinnénk a versbéli állítást a költőnek,…

Csehy Zoltán: Emlékhagyás, sztaffázs, uszonynosztalgia

(Hat magyar verskötetről) A magyar költészet él és lélegzik, ezt tanúsítja ez az írás is, mely olvasónaplószerűen közelít hat friss, 2022-ben megjelent verskötethez. Gerevich Andrásé ráadásul a Légzésgyakorlatok címet viseli. Mondhatnám, hogy a líra légzésgyakorlatainak hat edzéstervét mutatja be ez…

Kőszeghy Ferenc: Digitális forradalom?

(Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok. Szerk.: Bárány Tibor – Hamp Gábor – Hermann Veronika. Typotex, 2020) Kőszeghy Ferenc Schein Gábor a 90-es évekbeli magyar irodalmi mezőt vizsgálva mutat rá, hogy egyfelől a digitalitás megjelenése, másfelől a hatalomelosztás egész rendszerének átalakulása…

Simon Bettina: A bűntudat súlya

(Réz Anna: Mardos. A bűntudatról kilenc fejezetben. Európa, 2022) Simon Bettina (Kép forrása: Facebook) Réz Anna könyvéről legszívesebben úgy írnék, ahogyan szerzője nyúl a témájához. A Mardos (A bűntudatról kilenc fejezetben) könnyedén, sokrétűen és elsősorban nagyon személyesen szólal meg, amivel…

Radnóti Sándor: Metakritika

(Takáts József: Átrendeződések. Kalligram, 2022) Radnóti Sándor (Fotó: Litera) Takáts József új kritikakötetének egy följegyzésében, ahol gyerekkorának egyik híres slágerében („Hull a hó a kéklő hegyeken”) fölismeri a Tompa Mihály-idézetet („Szívet cseréljen, aki hazát cserél”), úgy tetszik, nem tudja, hogy…

Radnóti Sándor: Traktátus a Vénusz-dombról

(K. Horváth Zsolt: A bundátlan Vénusz. Prae Kiadó, 2021) Radnóti Sándor (Fotó: Litera) A nagy angol művészeti író, John Ruskin egy életre nősztehetetlenné vált, amikor mélyen vallásos neveltetése miatt szűzen menvén a házasságba, meg kellett tudnia, hogy a nők szeméremtestét…

Visy Beatrix: „Verbális kopuláció”

(Nádas Péter: Rémtörténetek. Jelenkor Kiadó, 2022) Visy Beatrix Rendkívül leegyszerűsítve és absztrahálva „ora et labora” kezdődik Nádas Péter Rémtörténetek című műve. Teréz és Róza, a regény két jelentős szereplője, rója kapával a sorokat, miközben „magukban mammognak valamin vagy dühödten morgolódnak.…

Vajda Mihály: Teréz banya élete

(Nádas Péter: Rémtörténetek. Jelenkor Kiadó, 2022) Vajda Mihály (Fotó: Szilágyi Lenke, forrás: Wikipédia) Már első olvasásra is tudtam — talán csak éreztem? —, hogy valami nagyon fontosat olvasok. S az is világos volt, hogy itt világ született, az én világom,…

A legvidámabb bolygó: Brúnó tudata

(Garaczi László: Weszteg, Magvető, 2022) „Kísértetek az idők  mélyén” (EK: Ez a város egy távoli bolygó)                                                                                        Garaczi László prózavilágának eddig is fontos regisztere volt a szürreális, a mesei, a különös, vagy épp a normasértő világmodellek valóságeffektusként történő szövegbe építése,…

„a kivésődés fájdalma”

(Tisza Kata: Egyedül — A szerethető öregedés felé. Scolar, 2021) „Ha öreg leszek meglesz mindenemDe nem fogja meg a ráncos kezemVan iPhone-om meg trendi iPhone-tokomDe nem lesz unokapuszi a májfoltokon.”Honeybeast: Egyedül Tisza Kata legújabb könyve jól körülhatárolt, ám Magyarországon eddig viszonylag…